Thể loại: Ngôn Tình

Lương Điền Mỹ Thương

Lộ Nhân

Liệt Diễm

Lục Thủy Thanh Sơn

Liệp Lộc - Săn Lộc

Lục Thiếu Cưng Vợ Tận Trời

Liêu Vương Phi

Lãnh Đế Cuồng Thê

Lạc Điệp Hữu Tình

Lãng Nhân Thiên Nhai

Linh Sát

Lời Chúc Phúc Của Odin

Lưu Luyến Không Quên

Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Ly Hôn Lão Ba

Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái

Lan Lăng Vương

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Liệt Hỏa Như Ca

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Lá Rơi Không Vết

Lãnh Cúc Băng Tâm

Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn

Lão Tứ Là Thiên Tài