Thể loại: Tiên hiệp

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Vạn Cổ Chí Tôn

Chiết Thất Quốc

Thần Ma Thiên Tôn

Tinh Giới

Đế Tôn

Võ Đạo Đan Tôn

Phàm Nhân Tu Tiên

Ngã Dục Phong Thiên

Man Hoang Hành

Thiên Vu

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ

Tiên Duyên Kỳ Ngộ

Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

Đấu La Đại Lục

Hứa Tiên Chí

La Phù

Ngốc Nữ Tu Tiên

Ngọc Tiên Duyên

Vũ Cực Thiên Hạ

Lục Tiên

Nga Mỵ

Ma Thiên Ký