Thể loại: Ngôn Tình

Thất Thân Làm Thiếp

Anh Không Thương Tôi

Ăn Tướng Công

Bán Tướng Công

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Cho Bạc Hà Thêm Đường

Cắt Được Ác Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Bối Lạc Gia Tác Tình

Bỏ Ngươi Cưới Ai

Cô Gái Mù Kì Duyên

Cưới Vợ Xung Hỉ

Cuộc Chiến Xử Nam

Công Chúa Yêu Phò Mã

Chú Rể Của Ác Ma

Đối Thủ Của Đại Ca

Diễm Cơ Của Bá Vương

Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly

Chia Tay Vạn Tuế

Giang Nam Thiện Nương Tử

Giang Nam Kiều Nương Tử

Đường Quế Hoa Bát Nguyệt