Tác giả: Lâu Vũ Tình

Khẩu Thị Tâm Phi

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực

Đại Hiệp Gặp Hạn

Có Hợp Có Tan

Ngã Ba Tình Yêu

Nhật Ký Chia Tay

Thất Tịch Không Mưa