Tác giả: Gã Khờ Mộng Mơ

Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng