Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Cùng Trời Với Thú

Hoa Nở Giữa Hè

Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Tổng Tài Gian Ác

Phượng Huyền Cung Thương

Coi Trọng Người Tình Tổng Giám Đốc

Từng Niên Thiếu

Hy Vọng Của Nhan Họa

Chồng Tôi Ngoại Tình