Thể loại: Khoa Huyễn

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Vô Thượng Thần

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Sinh Con Thời Mạt Thế

Tiểu Binh Truyền Kỳ

Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Gen Di Truyền

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Nam Thần Công Lược Hệ Thống

Siêu Cấp Yy Hệ Thống

Sát Phá Lang

Kế Hoạch Dụ Bắt Merman

Không Có Kiếp Sau

Siêu Cấp Tội Phạm

Ngược Ái