Thể loại: Xuyên Không

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp

Tiêu Dao Vương Tuyệt Sủng Hãn Phi

Khí Phi Hồ Sủng

Trọng Sinh Tầm An

Thụy Du Thiên Miên

Truy Thê

Tư Thái Cung Phi

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Sinh Con Thời Mạt Thế

Say Mê Không Về

Hành Trình Nắm Giữ Nguyệt

Hưu Thư Khó Cầu

Ma Y Độc Phi

Hỉ Doanh Môn

Tình Thoại Chung Có Chủ

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo

Phù Dao Hoàng Hậu

Phượng Vu Cửu Thiên

Trong Nhà Có Một Nam Phụ

Ngự Tứ Lương Y

Sống Lại Làm Nữ Phụ Lạt Mụ Nhanh Nhẹn Dũng Mãnh