Thể loại: Dị Giới

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Dương Gian Phán Quan

Mộng Giới

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Quỷ Bí Chi Chủ

Thần Mộ Chi Huyết Đế

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Thú Giới Trà Chủ

Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Vệ Sĩ

Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Trọng Sinh Ngự Linh Sư