Thể loại: Huyền Huyễn

Thụy Du Thiên Miên

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Cửa Tiệm Cổ Quái

Sinh Con Thời Mạt Thế

Ngự Phật

Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Ngộ Không Truyện

Huyền Thiên Tà Tôn

Long Vũ Phi Thiên

Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân

Ma Tiếu Xinh Đẹp

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Hầm Táo Ký

Bán Yêu Tư Đằng

Trạch Thiên Ký

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

Cự Tinh Vấn Đỉnh

Thiên Tuyết

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Tử Vong Cấm Chú

Khúc Kỳ Ốc

Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư