Thể loại: Ngôn Tình

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Du Thái Hoa

Dụ Lang

Dấu Ấn Của Hoàng Từ Ác Ma

Dùng Hết Đời Để Yêu

Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Danh Sách Ước Nguyện

Dũng Khí Để Yêu

Duyên Nợ Ba Sinh

Dụ Quân Hoan

Dương Thư Mị Ảnh

Dưỡng Em Thành Vợ Anh

Dã Thú Pháp Tắc

Diễm Cốt

Dung Nham

Diễm Phu Nhân

Dụ Dỗ Đại Thần

Dục Hải

Dạ Tập

Duyên Phận Ngàn Năm

Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Dã Thú Ngửi Tường Vi

Dựa Vào Lão Tử Là Công