Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Nữ Hoàng Tuyển Phu

Ngọt Ẩn

Nữ Nhân Của Thị Trưởng

Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Nô Gia Không Hoàn Lương

Nửa Đời Thanh Tình

Nhật Ký Bá Chủ Học Đường

Nguyện Giả Thượng Câu

Ngự Phật

Nghề Làm Phi

Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Ngự Phong Phấn Cô Nương

Người Yêu Biến Hình

Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Nụ Hôn Của Nghịch Phong

Ngự Tứ Lương Y

Nghiêng Người Gặp Định Mệnh

Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Nuông Chiều

Nguyệt Ẩn Phiên Phiên

Ngọc Tỏa Dao Đài