Thể loại: Tiên hiệp

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Thế Tôn Sư

Ngạo Thế Đan Thần

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Ngọc Tỏa Dao Đài

Nghịch Thiên Tu Tiên

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ

Ngốc Nữ Tu Tiên

Ngọc Tiên Duyên

Nga Mỵ

Nhật Nguyệt Vô Thường