Thể loại: Ngôn Tình

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Ông Xã Đừng Đến Đây

Ông Xã Là Người Thực Vật

Ôn Văn Nho Nhã

Ôsin Nhà Bộ Trưởng

Oan Gia Độc Miệng

Oan Nghiệt

Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu

Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng

Ôm Em Ôm Tới Nghiện

Oxford Thương Yêu

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Thật COOL