Thể loại: Ngôn Tình

Tiên Môn

Thua Vì Yêu Em

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Ta Không Thành Tiên

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Tiệm Hoa Của Tô Anh

Trước Ghét Sau Yêu Hoán Đổi Thê

Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Thoát Bắc Giả

Tiểu Hoàng Cô Đừng Ngủ Nữa

Tiêu Dao Vương Tuyệt Sủng Hãn Phi

Thiên Thu

Thiên Nga Thích Ăn Thịt Cóc

Tiên Linh Đồ Phổ

Thiền Của Tôi

Thụy Du Thiên Miên

Truy Thê

Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Thâm Ái Như Trường Phong

Trầm Ẩn

Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc

Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Tuyệt Thế Bá Sủng