Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

Xin Chào Tình Yêu

Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Xin Chào, Đại Thần

Xướng Môn Nữ Hầu

Xuyên Thành Gd Làm Sao Bây Giờ?

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

Xương Sườn

Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Xao Động

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa

Xứng Lứa Vừa Đôi

Xin Hãy Quên Em Đi

Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Xúc Thủ Sinh Xuân

Xung Động

Xin Nuôi Ta

Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư

Xúc Tác Hoàn Hảo

Xuân Tình Nhộn Nhạo