Cover Image

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Giới thiệu:

Tác phẩm Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn của tác giả Tô Tiếu có tên gốc là Tiểu ngư cật đại thiện, đây là một câu chuyện ngôn tình sắc khá thú vị thuộc thể loại cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, oan gia, cường cường, hài, nhẹ nhàng

Couple: Ngư Đoan Tĩnh x Tuyên Ngưng

Nàng luyện công huyền huyễn thì lại bị tẩu hỏa nhập ma, cần gấp ngay một phu quân.

Ngay thời điểm nước sôi lửa bỏng, người cha cặn bã và kế mẫu đúng là không phụ sự mong đợi của nàng, đứng ra hoàn thành nhiệm vụ này giúp nàng.

Chẳng bao lâu sau.

Ngư Đoan Tĩnh vẫn đang quen gọi bản thân mình là Ngư Đoan Tĩnh và bị gia đình phu quân đày đi. Mời bạn đón đọc truyện hay để theo dõi tiếp diễn biến này.

D.sách chương

1.Chương 1 - Nhà Không Yên Bình (1)

2.Chương 2 - Nhà Không Yên Bình (2)

3.Chương 3 - Nhà Không Yên Bình (3)

4.Chương 4 - Nhà Không Yên Bình (4)

5.Chương 5 - Nhà Không Yên Bình (5)

6.Chương 6 - Nhà Không Yên Bình (6)

7.Chương 7 - Nhà Không Yên Bình (7)

8.Chương 8 - Nhà Không Yên Bình (8)

9.Chương 9 - Nhà Không Yên Bình (9)

10.Chương 10 - Nhà Không Yên Bình (10)

11.Chương 11 - Dọc Đường Không Yên Ổn (1)

12.Chương 12 - Dọc Đường Không Yên Ổn (2)

13.Chương 13 - Dọc Đường Không Yên Ổn (3)

14.Chương 14 - Dọc Đường Không Yên Ổn (4)

15.Chương 15 - Dọc Đường Không Yên Ổn (5)

16.Chương 16 - Dọc Đường Không Yên Ổn (6)

17.Chương 17 - Dọc Đường Không Yên Ổn (7)

18.Chương 18 - Dọc Đường Không Yên Ổn (8)

19.Chương 19 - Dọc Đường Không Yên Ổn (9)

20.Chương 20 - Dọc Đường Không Yên Ổn (10)

21.Chương 21 - Trấn Nhỏ Không Yên Bình (1)

22.Chương 22 - Trấn Nhỏ Không Yên Bình (2)

23.Chương 23 - Trấn Nhỏ Không Yên Bình (3)

24.Chương 24 - Trấn Nhỏ Không Yên Bình (4)

25.Chương 25 - Trấn Nhỏ Không Yên Bình (5)

26.Chương 26 - Trấn Nhỏ Không Yên Bình (6)

27.Chương 27 - Trấn Nhỏ Không Yên Bình (7)

28.Chương 28 - Chương 28

29.Chương 29 - Trấn Nhỏ Không Yên Bình (9)

30.Chương 30 - Trấn Nhỏ Không Yên Bình (10)

31.Chương 31 - Thiên Hạ Không Thái Bình (1)

32.Chương 32 - Thiên Hạ Không Thái Bình (2)

33.Chương 33 - Thiên Hạ Không Thái Bình (3)

34.Chương 34 - Thiên Hạ Không Thái Bình (4)

35.Chương 35 - Thiên Hạ Không Thái Bình (5)

36.Chương 36 - Thiên Hạ Không Thái Bình (6)

37.Chương 37 - Thiên Hạ Không Thái Bình (7)

38.Chương 38 - Thiên Hạ Không Thái Bình (8)

39.Chương 39 - Thiên Hạ Không Thái Bình (9)

40.Chương 40 - Thiên Hạ Không Thái Bình (10)

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot