Cover Image

Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Giới thiệu:

Truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê của tác giả Nguyệt Hạ Khuynh Ca kể về nàng là huyết mạch duy nhất mà Thần Sáng Thế lưu lại, bị tộc nhân phản bội, linh mạch bị đoạt, moi tim mà chết, ngã xuống hạ giới.

Luân hồi chuyển thế, xuyên không tái thế sống lại, một khi trí nhớ sống lại, linh mạch thức tỉnh, một tay y thuật cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, năm hệ thần thú gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, ai thiếu của nàng những gì đều phải trả trở lại cho nàng.

Vị hôn phu ngôn tình ngược vong ân bội nghĩa, giẫm đạp hết thảy. Đại sư tỷ tâm ngoan thủ lạt, phế bỏ. Trưởng lão học viện âm hiểm ngoan độc, tiêu diệt, nhà ngươi gọi ra thú vật tàn bạo, mang đi ninh hầm. Nhặt được băng sơn mỹ nam..... Ách, cái này phải xử lý thế nào?

Mĩ nam mắt phượng nheo lại: "Không bằng đóng gói mang đi, dù sao nàng cũng đã mua mạng của ta."

"Hả? Ta dùng cái gì có thể mua được mạng của ngươi?"

"Lòng của nàng."

"Nói hươu nói vượn! Ta khi nào thì giao tim ta cho ngươi, ta như thế nào lại không biết?" Bạch Vũ trợn mắt nhìn.

Mĩ nam bình tĩnh ôm lấy nàng: "Đời trước."

Mời bạn đón xem truyện hay này.

D.sách chương

1.Chương 1 - Moi Tim Mà Chết, Loạn Thế (1)

2.Chương 2 - Moi Tim Mà Chết, Loạn Thế (2)

3.Chương 3 - Vạn Năm Sau, Sống Lại (1)

4.Chương 4 - Vạn Năm Sau, Sống Lại (2)

5.Chương 5 - Vong Ân Phụ Nghĩa, Tra Nam (1)

6.Chương 6 - Vong Ân Phụ Nghĩa, Tra Nam (2)

7.Chương 7 - Nhặt Được Mỹ Nam, Cứu Người (1)

8.Chương 8 - Nhặt Được Mỹ Nam, Cứu Người (2)

9.Chương 9 - Nhặt Được Mỹ Nam, Cứu Người (3)

10.Chương 10 - Nhặt Được Mỹ Nam, Cứu Người (4)

11.Chương 11 - Thẩm Tra, Hãm Hại (1)

12.Chương 12 - Thẩm Tra, Hãm Hại (2)

13.Chương 13 - Thẩm Tra, Hãm Hại (3)

14.Chương 14 - Thẩm Tra, Hãm Hại (4)

15.Chương 15 - Tiến Đến Đông Nhạc, Ám Sát (1)

16.Chương 16 - Tiến Đến Đông Nhạc, Ám Sát (2)

17.Chương 17 - Tiến Đến Đông Nhạc, Ám Sát (3)

18.Chương 18 - Tiến Đến Đông Nhạc, Ám Sát (4)

19.Chương 19 - Linh Mạch Thức Tỉnh, Ngũ Hành

20.Chương 20 - Triệu Hoán, Hỏa Diễm Thanh Điểu (1)

21.Chương 21 - Triệu Hoán, Hỏa Diễm Thanh Điểu (2)

22.Chương 22 - Lần Đầu Đến Đông Nhạc, Phiền Toái (1)

23.Chương 23 - Lần Đầu Đến Đông Nhạc, Phiền Toái (2)

24.Chương 24 - Lần Đầu Đến Đông Nhạc, Phiền Toái (3)

25.Chương 25 - Lần Đầu Đến Đông Nhạc, Phiền Toái (4)

26.Chương 26 - Công Hội Triệu Hoán Sư (1)

27.Chương 27 - Công Hội Triệu Hoán Sư (2)

28.Chương 28 - Công Hội Triệu Hoán Sư (3)

29.Chương 29 - Công Hội Triệu Hoán Sư (4)

30.Chương 30 - Thức Ăn Của Tiểu Thanh (1)

31.Chương 31 - Thức Ăn Của Tiểu Thanh (2)

32.Chương 32 - Thức Ăn Của Tiểu Thanh (3)

33.Chương 33 - Nhẫn Bách Vũ, Nằm Mộng (1)

34.Chương 34 - Nhẫn Bách Vũ, Nằm Mộng (2)

35.Chương 35 - Nhẫn Bách Vũ, Nằm Mộng (3)

36.Chương 36 - Nhẫn Bách Vũ, Nằm Mộng (4)

37.Chương 37 - Phi Hồng Chi Nguyệt, Cự Tuyệt (1)

38.Chương 38 - Phi Hồng Chi Nguyệt, Cự Tuyệt (2)

39.Chương 39 - Linh Thuật, Bạo Liệt Lưu Hỏa

40.Chương 40 - Trường Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (1)

41.Chương 41 - Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (2)

42.Chương 42 - Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (3)

43.Chương 43 - Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (4)

44.Chương 44 - Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (5)

45.Chương 45 - Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (6)

46.Chương 46 - Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (7)

47.Chương 47 - Thăng Cấp, Triệu Hoán Sĩ Trung Giai

48.Chương 48 - Quyết Đấu Với Hạ Lâu Trinh (1)

49.Chương 49 - Quyết Đấu Với Hạ Lâu Trinh (2)

50.Chương 50 - Quyết Đấu Với Hạ Lâu Trinh (3)

51.Chương 51 - Thi Độc Hoa

52.Chương 52 - Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (1)

53.Chương 53 - Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (2)

54.Chương 54 - Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (3)

55.Chương 55 - Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (4)

56.Chương 56 - Mãn Tư Chất, Hỏa Diễm Thanh Điểu (1)

57.Chương 57 - Mãn Tư Chất, Hỏa Diễm Thanh Điểu (2)

58.Chương 58 - Mãn Tư Chất, Hỏa Diễm Thanh Điểu (3)

59.Chương 59 - Liệt Danh Vô Trần Bảng (1)

60.Chương 60 - Liệt Danh Vô Trần Bảng (2)

61.Chương 61 - Tạm Biệt Dạ Quân Mạc (1)

62.Chương 62 - Tạm Biệt Dạ Quân Mạc (2)

63.Chương 64 - Vô Trần Tửu Lâu (1)

64.Chương 65 - Vô Trần Tửu Lâu (2)

65.Chương 66 - Cực Phẩm Linh Tửu, Hợp Tác (1)

66.Chương 67 - Cực Phẩm Linh Tửu, Hợp Tác (2)

67.Chương 68 - Cực Phẩm Linh Tửu, Hợp Tác (3)

68.Chương 69 - Doanh Địa Tiềm Long, Lên Núi (1)

69.Chương 70 - Doanh Địa Tiềm Long, Lên Núi (2)

70.Chương 71 - Long Tuyền (1)

71.Chương 72 - Long Tuyền (2)

72.Chương 73 - Long Tuyền (3)

73.Chương 74 - Long Tuyền (4)

74.Chương 75 - Long Tuyền (5)

75.Chương 76 - Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (1)

76.Chương 77 - Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (2)

77.Chương 78 - Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (3)

78.Chương 79 - Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (4)

79.Chương 80 - Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (5)

80.Chương 81 - Bán Đấu Giá, Địa Nguyên Chân Hỏa (1)

81.Chương 82 - Bán Đấu Giá, Địa Nguyên Chân Hỏa (2)

82.Chương 83 - Bán Đấu Giá, Địa Nguyên Chân Hỏa (3)

83.Chương 84 - Bán Đấu Giá, Địa Nguyên Chân Hỏa (4)

84.Chương 85 - Bạch Vũ Phẫn Nộ (1)

85.Chương 86 - Bạch Vũ Phẫn Nộ (2)

86.Chương 87 - Dưỡng Thương (1)

87.Chương 88 - Dưỡng Thương (2)

88.Chương 89 - Dưỡng Thương (3)

89.Chương 90 - Dưỡng Thương (4)

90.Chương 91 - Mỹ Nhân Hương

91.Chương 92 - Kết Cục

92.Chương 93 - Nhạc Kỳ Nhân

93.Chương 94 - Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (1)

94.Chương 95 - Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (2)

95.Chương 96 - Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (3)

96.Chương 97 - Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (4)

97.Chương 98 - Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (5)

98.Chương 99 - Gặp Chuyện Không May, Đông Nhạc Nguy Cơ (1)

99.Chương 100 - Gặp Chuyện Không May, Đông Nhạc Nguy Cơ (2)

100.Chương 101 - Gặp Chuyện Không May, Đông Nhạc Nguy Cơ (3)

101.Chương 102 - Hang Ổ Thổ Phỉ (1)

102.Chương 103 - Hoang Ổ Thổ Phỉ (2)

103.Chương 104 - Hang Ổ Thổ Phỉ (3)

104.Chương 105 - Hang Ổ Thổ Phỉ (4)

105.Chương 106 - Đầu Nguồn Long Tuyền, Trầm Luân (1)

106.Chương 107 - Đầu Nguồn Long Tuyền, Trầm Luân (2)

107.Chương 108 - Đầu Nguồn Long Tuyền , Trầm Luân (3)

108.Chương 109 - Bài Danh Cuối Cùng (1)

109.Chương 110 - Bài Danh Cuối Cùng (2)

110.Chương 111 - Bài Danh Cuối Cùng (3)

111.Chương 112 - Triệu Hoán Đại Hội, Quy Tắc (1)

112.Chương 113 - Triệu Hoán Đại Hội, Quy Tắc (2)

113.Chương 114 - Gặp Mặt Cừu Nhân (1)

114.Chương 115 - Gặp Mặt Cừu Nhân (2)

115.Chương 116 - Đại Hội Bắt Đầu, Con Bài Chưa Lật (1)

116.Chương 117 - Đại Hội Bắt Đầu, Con Bài Chưa Lật (2)

117.Chương 118 - Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (1)

118.Chương 119 - Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (2)

119.Chương 120 - Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (3)

120.Chương 121 - Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (4)

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot