Cover Image

Đừng Nên Gặp Lại

Giới thiệu:

Bạn đang thưởng thức truyện Đừng Nên Gặp Lại của tác giả Tô Lưu. Một tác phẩm ngôn tình sắc gây được sự chú ý và ấn tượng mạnh mẽ đối với người hâm mộ.

Trên đời này, có rất nhiều loại cặn bã.

Có người lừa tiền, có người gạt sắc.

Nhưng loại vừa ra tay liền muốn mạng người như Kỷ Tùy Châu thì không nhiều lắm.

Doãn Ước năm năm trước đã nếm qua một lần, cho nên thời điểm tên cặn bã họ Kỷ lại đến, cô cắn chặt răng không mở miệng.

Kỷ Tùy Châu: Doãn Ước, lại hẹn hò nhé?

Doãn Ước: Biến!

Kỷ Tùy Châu, anh thương tổn tôi triệt để, đều dựa vào việc tôi thích anh. (Doãn Ước)

Trải qua nhiều năm hận thù gặp lại.

Doãn Ước: “Kỷ Tùy Châu, mắt tôi mù, nhưng tim tôi không mù.”

Kỷ Tùy Châu: “Vậy thì tôi sẽ khiến trái tim lạnh giá của em phải mù đi.”

Mời bạn đọc truyện online cùng tác giả nhé!

D.sách chương

1.Chương 1 - Trùng Phùng

2.Chương 2 - Trùng Phùng 2

3.Chương 3 - Ra Tay

4.Chương 4 - Dây Dưa

5.Chương 5 - Dũng Khí

6.Chương 6 - Hành Hung

7.Chương 7 - Thẳng Thừng

8.Chương 8 - Đắc Tội

9.Chương 9 - Đối Chất

10.Chương 10 - Bị Thương

11.Chương 11 - Ra Tay

12.Chương 12 - Gợi Cảm

13.Chương 13 - Động Cơ

14.Chương 14 - Giải Vây

15.Chương 15 - Quà Tặng

16.Chương 16 - Mất Kiểm Soát

17.Chương 17 - Cái Bẫy

18.Chương 18 - Kinh Hỉ

19.Chương 19 - Lòng Loạn

20.Chương 20 - Bám Đuôi

21.Chương 21 - Chung Phòng

22.Chương 22 - Hành Vi Phạm Tội

23.Chương 23 - Dạy Dỗ

24.Chương 24 - Phát Hiện

25.Chương 25 - Gặp Nạn

26.Chương 26 - Hài Lòng

27.Chương 27 - Cự Tuyệt (1)

28.Chương 28 - Cự Tuyệt (2)

29.Chương 29 - Trút Giận (1)

30.Chương 30 - Trút Giận (2)

31.Chương 31 - Đề Nghị (1)

32.Chương 32 - Đề Nghị (2)

33.Chương 33 - Cảm Ơn (1)

34.Chương 34 - Cảm Ơn (2)

35.Chương 35 - Dập Lửa (1)

36.Chương 36 - Dập Lửa (2)

37.Chương 37 - Nước Đục (1)

38.Chương 38 - Nước Đục (2)

39.Chương 39 - Nghiện (1)

40.Chương 40 - Nghiện (2)

41.Chương 41 - Nhờ Vả (1)

42.Chương 42 - Nhờ Vả (2)

43.Chương 43 - Thủ Đoạn (1)

44.Chương 44 - Thủ Đoạn (2)

45.Chương 45 - Giao Dịch (1)

46.Chương 46 - Giao Dịch (2)

47.Chương 47 - Giao Dịch (3)

48.Chương 48 - Mê Mẩn (1)

49.Chương 49 - Mê Mẩn (2)

50.Chương 50 - Đột Kích (1)

51.Chương 51 - Tập Kích (2)

52.Chương 52 - Phòng Trộm 1 (1)

53.Chương 53 - Phòng Trộm 1 (2)

54.Chương 54 - Phòng Trộm 2 (1)

55.Chương 55 - Phòng Trộm 2 (2)

56.Chương 56 - Phòng Trộm 3 (1)

57.Chương 57 - Phòng Trộm 3 (2)

58.Chương 58 - Phòng Trộm 4 (1)

59.Chương 59 - Phòng Trộm 4 (2)

60.Chương 60 - Phòng Trộm 5 (1)

61.Chương 61 - Phòng Trộm 5 (2)

62.Chương 62 - Phòng Trộm 6 (1)

63.Chương 63 - Phòng Trộm 6 (2)

64.Chương 64 - Phòng Trộm 7 (1)

65.Chương 65 - Phòng Trộm 7 (2)

66.Chương 66 - Phòng Trộm 8 (1)

67.Chương 67 - Phòng Trộm 8 (2)

68.Chương 68 - Phòng Trộm 9 (1)

69.Chương 69 - Phòng Trộm 9 (2)

70.Chương 70 - Làm Nũng (1)

71.Chương 71 - Làm Nũng (2)

72.Chương 72 - Làm Nũng (3)

73.Chương 73 - Hoài Nghi (1)

74.Chương 74 - Hoài Nghi (2)

75.Chương 75 - Hoài Nghi (3)

76.Chương 76 - Ra Tay (1)

77.Chương 77 - Chương 50

78.Chương 78 - Chương 50 (2)

79.Chương 79 - Chương 51

80.Chương 80 - Chương 51 (2)

81.Chương 81 - Chương 52

82.Chương 82 - Chương 52 (2)

83.Chương 83 - Chương 53

84.Chương 84 - Chương 53 (2)

85.Chương 85 - Chương 54

86.Chương 86 - Chương 54 (2)

87.Chương 87 - Chương 55 (1)

88.Chương 88 - Chương 56

89.Chương 89 - Chương 57

90.Chương 90 - Chương 58

91.Chương 91 - Chương 59

92.Chương 92 - Chương 60

93.Chương 93 - Chương 61

94.Chương 94 - Chương 62

95.Chương 95 - Chương 63

96.Chương 96 - Chương 64

97.Chương 97 - Chương 65

98.Chương 98 - Chương 66

99.Chương 99 - Chương 67

100.Chương 100 - Chương 68

101.Chương 101 - Chương 69 (1)

102.Chương 102 - Chương 69 (2)

103.Chương 103 - Chương 70

104.Chương 104 - Chương 71

105.Chương 105 - Chương 72

106.Chương 106 - Chương 73

107.Chương 108 - Chương 74 (2)

108.Chương 109 - Chương 75

109.Chương 110 - Chương 76

110.Chương 111 - Chương 77

111.Chương 112 - Chương 77 (2)

112.Chương 113 - Chương 78

113.Chương 114 - Chương 79

114.Chương 115 - Chương 80

115.Chương 116 - Chương 81

116.Chương 117 - Chương 82

117.Chương 118 - Chương 83

118.Chương 119 - Chương 83 (2)

119.Chương 120 - Chương 84

120.Chương 121 - Chương 85

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot