Cover Image

La Bàn Vận Mệnh

Giới thiệu:

Có thể chúng ta đều có lúc nào đó trong cuộc sống này mơ ước rằng sẽ điều khiển được vận mệnh, biết trước tương lại nhưng mấy ai có thể làm được điều đó. Dương Thiên Vấn, nhân vật chính trong truyện La Bàn Vận Mệnh đã được quyên làm điều này.

Dương Thiên Vấn sau khi nhặt được một cái la bàn mà không ngờ đó là một cái la bàn vận mệnh, cái la bàn đã thay đổi vận mệnh cuộc đời của anh ta. Cứ giải được một tầng mật mã thì sẽ được một ước nguyện, cứ như vậy Dương Thiên Vấn đã từng bước đi lên con đường tu tiên, con đường trở thành một huyền thoại...

Truyện được tác giả Thủy Bình Diện xây dựng với một kết cấu rất thực nhưng lại có chút ảo tưởng làm người ta không thể không cảm thấy bị hút vào câu chuyện bí ẩn, lý thú này.

Bạn nghĩ sao khi một ngày kia bạn có cơ hội biến những điều ước của mình thành hiện thực? Mời đọc truyện tiên hiệp hấp dẫn này nhé !!!

D.sách chương

1.Q.1 - Chương 31 - Thành Công Lui Thân

2.Q.1 - Chương 32 - Dung Mạo Khuynh Quốc Khuynh Thành (Thượng)

3.Q.1 - Chương 33 - Dung Mạo Khuynh Quốc Khuynh Thành (Hạ)

4.Q.1 - Chương 34 - Huyết Án Ngập Trời

5.Q.1 - Chương 35 - Ta Làm Chứng !

6.Q.1 - Chương 36 - Phỉ Văn

7.Q.1 - Chương 37 - Cuồng Đao

8.Q.1 - Chương 38 - Ngọc Bích Phi Đao, Lệ Vô Hư Phát

9.Q.1 - Chương 39 - Trảm Thảo Trừ Căn?

10.Q.1 - Chương 40 - Từ Biệt

11.Q.1 - Chương 41 - Giúp Người Làm Niềm Vui

12.Q.1 - Chương 42 - Ai Dám Ngăn Cản?

13.Q.1 - Chương 43 - Ngọc Gia Nam Thục

14.Q.1 - Chương 44 - Bình Tĩnh Cùng Phong Vân

15.Q.1 - Chương 45 - Niên Hội

16.Q.1 - Chương 46 - Ngọc Gia Lão Đại

17.Q.1 - Chương 47 - Thiên Kiếm

18.Q.1 - Chương 48 - Hắn Đến Đây !

19.Q.1 - Chương 49 - Thiên Kiếm Vs Lý Thừa Phong

20.Q.1 - Chương 50 - Ôn Chuyện Chút Chút

21.Q.1 - Chương 51 - Huyết Án Liên Tục

22.Q.1 - Chương 52 - Hẹn Gặp

23.Q.1 - Chương 53 - Bí Văn Chân Chính

24.Q.1 - Chương 54 - Truyền Tống Trận

25.Q.1 - Chương 55 - Đàm Tiếu Định Giang Sơn (Thượng)

26.Q.1 - Chương 56 - Đàm Tiếu Định Giang Sơn (Hạ)

27.Q.1 - Chương 57 - Chín Còn Hai

28.Q.1 - Chương 58 - Lý Thừa Phong Cầu Cứu

29.Q.1 - Chương 59 - Hai Đấu Sáu

30.Q.1 - Chương 60 - Nên Rời Khỏi

31.Q.1 - Chương 61 - Tặng Đao Ly Biệt

32.Q.1 - Chương 62 - Bốn Biển Là Nhà

33.Q.1 - Chương 63 - Tội Quá Tội Quá !

34.Q.1 - Chương 64 - Tiếc Nuối Tắm Uyên Ương

35.Q.1 - Chương 65 - Trở Về Chốn Cũ

36.Q.1 - Chương 66 - Bái Tế Kết Nghĩa

37.Q.1 - Chương 67 - Trước Tới Trấn Minh Đức

38.Q.1 - Chương 68 - Truyền Tống Trận Hoàn Hao

39.Q.1 - Chương 69 - Ở Tạm Nơi Vách Núi

40.Q.1 - Chương 70 - Ước Nguyện Lần Thứ Hai

41.Q.2 - Chương 71 - Không Gian Linh Dược

42.Q.2 - Chương 72 - Đi Trước Một Bước

43.Q.2 - Chương 73 - Thành Công Truyền Thống

44.Q.2 - Chương 74 - Vơ Vét Sạch

45.Q.2 - Chương 75 - Người Tu Chân Chân Chính

46.Q.2 - Chương 76 - Tu Chân Giới Hiện Tại

47.Q.2 - Chương 77 - Nơi Đặt Chân

48.Q.2 - Chương 78 - Ở Lại

49.Q.2 - Chương 79 - Ra Ngoài Tìm Đan Lô

50.Q.2 - Chương 80 - Cổ Diễm

51.Q.2 - Chương 81 - Sơ Luyện Linh Đan

52.Q.2 - Chương 82 - Đại Luyện Đan Dược

53.Q.2 - Chương 83 - Thu Lại Phí Tổn

54.Q.2 - Chương 84 - Tới Cũng Nhanh Đi Cũng Nhanh

55.Q.2 - Chương 85 - Bế Quan Khổ Tu

56.Q.2 - Chương 86 - Đảo Mắt Hai Mươi Năm

57.Q.2 - Chương 87 - Tu Đạo Tập Trận

58.Q.2 - Chương 88 - Làm Ăn Náo Nhiệt

59.Q.2 - Chương 89 - Tảo Hóa

60.Q.2 - Chương 90 - Lơ Đãng Oanh Động

61.Q.2 - Chương 91 - Luyện Khí Sư Mới Ra Lò

62.Q.2 - Chương 92 - Cảm Giác Là Lạ

63.Q.2 - Chương 93 - Sơ Thí Linh Khí

64.Q.2 - Chương 94 - Gặp Nhau

65.Q.2 - Chương 95 - Vấn Thiên Xuất Phẩm

66.Q.2 - Chương 96 - Kiếm Tiền

67.Q.2 - Chương 97 - Trước Luyện Trận Bàn

68.Q.2 - Chương 98 - Kim Kiếm Truyện Thư

69.Q.2 - Chương 99 - Tự Tìm Phiền Toái

70.Q.2 - Chương 100 - Trận Nghịch Thiên?? Cửu Khúc Hoàng Hà

71.Q.2 - Chương 101 - Trước Tới Vân Mộng Trạch

72.Q.2 - Chương 102 - Tổ Đội Thăm Dò Hạp Cốc

73.Q.2 - Chương 103 - Chú Ý Nguy Hiểm

74.Q.2 - Chương 104 - Thiên Lôi Oai

75.Q.2 - Chương 105 - Hạ Cốc

76.Q.2 - Chương 106 - Thu Thập Lân Hỏa Thảo

77.Q.2 - Chương 107 - Thương Lượng

78.Q.2 - Chương 108 - Nhục Quế Thảo Tới Tay

79.Q.2 - Chương 109 - Thế Giới Băng Tuyết

80.Q.2 - Chương 110 - Nhân Phẩm Tốt, Không Có Biện Pháp

81.Q.2 - Chương 111 - Sơn Cốc Tiềm Tu

82.Q.2 - Chương 112 - Có Người Xông Sơn Cốc

83.Q.2 - Chương 113 - Dưỡng Thần Đan Tuyệt Tích Mấy Ngàn Năm

84.Q.2 - Chương 114 - Bắt Đầu Hợp Tác

85.Q.2 - Chương 115 - Chấn Động Tu Chân Giới

86.Q.2 - Chương 116 - Đại Danh Vấn Thiên

87.Q.2 - Chương 117 - Nguyên Thần Sơ Kết

88.Q.2 - Chương 118 - La Bàn Cấp Thứ Tư

89.Q.2 - Chương 119 - Huyết Ma Xông Trận

90.Q.2 - Chương 120 - Sơ Thí Khế Ước Thần Phù

91.Q.2 - Chương 121 - Tế Luyện Lô Đỉnh

92.Q.2 - Chương 122 - Thủy Tinh Thiên Địa Mở

93.Q.2 - Chương 123 - Tranh Danh Ngạch (1)

94.Q.2 - Chương 124 - Tranh Danh Ngạch (2)

95.Q.2 - Chương 125 - Thủy Tinh Động Thiên

96.Q.2 - Chương 126 - Khu Vực Thứ Ba

97.Q.2 - Chương 127 - Tranh Đấu

98.Q.2 - Chương 128 - Mở Trận

99.Q.2 - Chương 129 - Tiến Vào Khu Vực Thứ Tư

100.Q.2 - Chương 130 - Kết Thù Kết Oán

101.Q.2 - Chương 131 - Một Cái “Trứng” Thật Lớn

102.Q.2 - Chương 132 - Trở Về

103.Q.2 - Chương 133 - Lại Gặp Vấn Đề Khó

104.Q.2 - Chương 134 - Thăng Cấp Trận Bàn

105.Q.2 - Chương 135 - Ma Thần Tông Thái Tử Gia

106.Q.2 - Chương 136 - Cửu Cấp Linh Khí

107.Q.2 - Chương 137 - Cổ Tu Động Phủ Khai Quang

108.Q.2 - Chương 138 - Tiên Phủ Thần Bí

109.Q.2 - Chương 139 - Giáng Cấp Tập Thể

110.Q.2 - Chương 140 - Đầm Lầy Hái Thuốc

111.Q.2 - Chương 141 - Tin Tức Tốt

112.Q.2 - Chương 142 - Huynh Đệ Gặp Lại

113.Q.2 - Chương 143 - Khách Quý

114.Q.2 - Chương 144 - Tiết Lộ Thân Phận

115.Q.2 - Chương 145 - Nguyện Vọng Thứ Năm

116.Q.2 - Chương 146 - Thiên Trụ Chi Ước

117.Q.2 - Chương 147 - Đánh Cuộc

118.Q.2 - Chương 148 - Nổi Danh (1)

119.Q.2 - Chương 149 - Nổi Danh (2)

120.Q.2 - Chương 150 - Nổi Danh (3)

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot