Cover Image

Linh Vũ Thiên Hạ

Giới thiệu:

Linh Vũ Thiên Hạ là một bộ truyện dài hơn 3k chương do Vũ Phong sáng tác. Nếu bạn đam mê thể loại tiên hiệp thì đây chắc hẳn sẽ khiến bạn theo dõi ngày đêm từ sáng đến tờ mờ sáng. Câu chữ không quá dài dòng nhưng tình tiết rất hợp lý.

Nội dung nói về nhân vật Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc.

Tại đây thế giới này lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, nghe đồn khi võ đạo đỉnh phong, linh đạo đạt đến cực hạn có thể phá toái hư không. Lục Thiếu Du mang theo ký ức từ kiếp trước tái sinh, không cam lòng làm một thiếu gia chẳng khác gì củi mục. Và rồi mời các bạn đọc truyện ngay thôi!

D.sách chương

1.Chương 1 - Nhân Phẩm Có Vấn Đề

2.Chương 2 - Nhân Phẩm Có Vấn Đề 2

3.Chương 3 - Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên

4.Chương 4 - Lục Gia

5.Chương 5 - Thiếu Gia Mệnh Khổ

6.Chương 6 - Mật Thất Trong Kho Củi

7.Chương 7 - Âm Dương Linh - Vũ Quyết

8.Chương 8 - Âm Dương Linh - Vũ Quyết 2

9.Chương 9 - Luyện Hóa Linh Đan

10.Chương 10 - Đột Phá

11.Chương 11 - Tuyển Chọn Vũ Kỹ

12.Chương 12 - Vũ Kỹ Phòng Ngự

13.Chương 13 - Thanh Linh Khải Giáp Biến Hóa

14.Chương 14 - Lặng Nghe Phồn Hoa Khúc, Không Làm Chủ Phồn Hoa

15.Chương 15 - Lặng Nghe Phồn Hoa Khúc, Không Làm Chủ Phồn Hoa 2

16.Chương 16 - Nhìn Ngươi Có Chút Tiền Đồ

17.Chương 17 - Lục Vô Song

18.Chương 18 - Mua Dược Liệu

19.Chương 19 - Gặp Lại Độc Cô Băng Lan

20.Chương 20 - Gặp Lại Độc Cô Băng Lan 2

21.Chương 21 - Luyện Chế Quán Đỉnh Đan.

22.Chương 22 - Tam Trọng Vũ Đồ.

23.Chương 23 - Bán Đan.

24.Chương 24 - Bị Đánh.

25.Chương 25 - Tẩy Tủy Đan (1)

26.Chương 26 - Tẩy Tủy Đan (2)

27.Chương 27 - Luyện Đan Thất Bại

28.Chương 28 - Tăng Cường Thực Lực

29.Chương 29 - Mỹ Nam Nhân Trong Bồn Tắm

30.Chương 30 - Đột Phá

31.Chương 31 - Con Đường Về Sau

32.Chương 32 - Cùng Mỹ Nữ Đồng Hành

33.Chương 33 - Ném Ra Tám Ngàn Sáu Trăm Kim Tệ

34.Chương 34 - Vân Dương Tông.

35.Chương 35 - Tiện Tỳ, Ngươi Cho Rằng Ta Không Dám Sao?

36.Chương 36 - Cẩu Nô Tài Muốn Chết. (1)

37.Chương 37 - Cẩu Nô Tài Muốn Chết. (2)

38.Chương 38 - Ta Xông Tới Là Được Rồi.

39.Chương 39 - Một Mình Đối Địch.

40.Chương 40 - An Bài.

41.Chương 41 - Bình Luận Tranh.

42.Chương 42 - Tăng Nguyên Đan.

43.Chương 43 - Bế Quan Luyện Đan.

44.Chương 44 - Tỷ Thí Năm Sau.

45.Chương 45 - Từ Đường Lục Gia

46.Chương 46 - Chuẩn Bị Tế Tổ.

47.Chương 47 - Kiểm Tra.

48.Chương 48 - Thiên Phú Thật Tốt. (1)

49.Chương 49 - Thiên Phú Thật Tốt. (2)

50.Chương 50 - Bỗng Nhiên Nổi Tiếng.

51.Chương 51 - Lục Vân Đấu Lục Thiếu Hổ.

52.Chương 52 - Lục Thiếu Du Đấu Chu Hải Minh.

53.Chương 53 - Thắng.

54.Chương 54 - Hài Tử Không May.

55.Chương 55 - Ám Sát!

56.Chương 56 - Tiểu Long Hiển Uy.

57.Chương 57 - Một Điều Kiện. (1)

58.Chương 58 - Một Điều Kiện. (2)

59.Chương 59 - Có Chút Khó Coi.

60.Chương 60 - Một Trăm Lẻ Tám Viên Quán Đính Đan.

61.Chương 61 - Vũ Sĩ Tứ Trọng.

62.Chương 62 - Không Mặc Nội Y.

63.Chương 63 - Nộ Diễm Quyền.

64.Chương 64 - Vũ Kỹ Thần Bí.

65.Chương 65 - Tứ Thần Quyết

66.Chương 66 - Đặt Cược.

67.Chương 67 - Thực Lực Lục Vô Song.

68.Chương 68 - Dương Gia, Vương Gia.

69.Chương 69 - Xuất Phát. (1)

70.Chương 70 - Xuất Phát. (2)

71.Chương 71 - Thiên Tài Hội Tụ.

72.Chương 72 - Hắc Mã Xuất Hiện.

73.Chương 73 - Biến Cố.

74.Chương 74 - Khống Chế Hoàn Mỹ.

75.Chương 75 - Thực Lực Độc Cơ Băng Lan.

76.Chương 76 - Lục Thiếu Hổ Thắng.

77.Chương 77 - Tinh Hỏa Liệu Nguyên Đao.

78.Chương 78 - Thực Lực Cường Hãn.

79.Chương 79 - Còn Có Thực Lực Chống Lại Không?

80.Chương 80 - Uy Lực Chu Tước Quyết.

81.Chương 81 - Bảo Vật Lục Gia.

82.Chương 82 - Vạn Niên Xích Đồng.

83.Chương 83 - Thân Pháp Phù Quang Lược Ảnh.

84.Chương 84 - Người Dạ Hành.

85.Chương 85 - Lần Đầu Tiên Thôn Phệ Chân Khí.

86.Chương 86 - Âm Dương Linh Vũ Quyết Cường Hãn.

87.Chương 87 - Xuất Phát Đi Vân Dương Tông.

88.Chương 88 - Yêu Thú Phi Hành.

89.Chương 89 - Đệ Tử Thân Truyền.

90.Chương 90 - Không Cẩn Thận Đột Phá.

91.Chương 91 - Nướng Lợn Rừng.

92.Chương 92 - Tiểu Tử Ngươi Đúng Là Một Tay Đầu Bếp.

93.Chương 93 - Sơn Mạch Vụ Đô.

94.Chương 94 - Thiên Tàm Bảo Giáp.

95.Chương 95 - Kịch Chiến, Uy Hiếp.

96.Chương 96 - Chịu Khổ Bị Bắt.

97.Chương 97 - Thừa Cơ Đánh Lén.

98.Chương 98 - Rơi Xuống Vách Núi.

99.Chương 99 - Động Thiên Khác Lạ.

100.Chương 100 - Tiểu Long Ra Tay.

101.Chương 101 - Có Động Thiên Khác.

102.Chương 102 - Cơ Duyên Trong Động. (1)

103.Chương 103 - Cơ Duyên Trong Động. (2)

104.Chương 104 - Tuyệt Học Thiên Linh. (1)

105.Chương 105 - Tuyệt Học Thiên Linh. (2)

106.Chương 106 - Linh Kỹ Bá Đạo. (1)

107.Chương 107 - Linh Kỹ Bá Đạo. (2)

108.Chương 108 - Linh Kỹ Bá Đạo. (3)

109.Chương 109 - Cản Đường Ăn Cướp. (1)

110.Chương 110 - Cản Đường Ăn Cướp. (2)

111.Chương 111 - Vây Công Yêu Thú. (1)

112.Chương 112 - Vây Công Yêu Thú. (2)

113.Chương 113 - Ngự Thú Ấn Quyết. (1)

114.Chương 114 - Ngự Thú Ấn Quyết. (2)

115.Chương 115 - Lam Linh Cường Hãn. (1)

116.Chương 116 - Lam Linh Cường Hãn. (2)

117.Chương 117 - Trên Vân Dương Tông. (1)

118.Chương 118 - Trên Vân Dương Tông. (2)

119.Chương 119 - Trên Vân Dương Tông. (3)

120.Chương 120 - Hồng Nhan Họa Thủy. (1)

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot