Cover Image

Lời Nói Dối

Giới thiệu:

Quan niệm của Đỗ Trình Trình trong truyện Lời Nói Dối của tác giả Cửu Tử khi đối đãi với con gái riêng tam quan bất chính, hoặc là nhịn, hoặc là cút, hoặc là trở nên hung ác! Trong từ điển của Đỗ Trình Trình chưa từng có từ nhịn, sau khi sống lại đối mặt với đứa em gái ngôn tình ngược là con riêng cứ lăn đi trước đã, tránh mũi nhọn, tích lũy thực lực; rồi sẽ hung ác, nhắm đúng thời cơ, một kích trí mạng xử đứa con gái riêng của mẹ kế kiếp trước hại cô chết thảm, sau khi sống lại, cô quyết định báo thù, trở thành người con gái có "độc", Đỗ Trình Trình bày tỏ: sống lại dùng trí nhớ, không phải chỉ dựa vào chỉ số thông minh.

Đây là một nữ vương thông minh, sáng sủa, có ánh mặt trời, thuộc tính tiểu nha đầu, trùng sinh trở về báo thù so trí đấu dũng với con gái riêng của mẹ kế, cuối cùng trưởng thành trở thành truyện hot của nữ vương.

D.sách chương
Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot