Cover Image

Lửa Lòng Nam Nữ

Giới thiệu:

Lửa Lòng Nam Nữ xoay quanh về Mễ Tiệp là một cô gái vừa xinh đẹp ngôn tình lại vừa ngang ngược, kinh doanh một phòng tập thể thao.

Trên đường về, cô mua được một căn nhà thoải mái hợp ý ở vùng ngoại ô thì hưng phấn, vui vẻ, đáng tiếc tâm tình tốt đẹp rất nhanh bị một tên khốn kiếp phá hư.

Truyện còn nói rằng Quách Bách Vĩ là một cảnh sát, yêu thích lớn nhất chính là bắn súng và tập thể hình.

Tấn công mỹ nữ giống như lùng bắt tội phạm, cho đến khi anh gặp được hàng xóm mới của mình mới biết, cơm có thể ăn lung tung, mỹ nữ cũng không thể tấn công bừa bãi.

D.sách chương

1.Chương 1 - Chương 1

2.Chương 2 - Chương 2

3.Chương 3 - Chương 3

4.Chương 4 - Chương 4

5.Chương 5 - Chương 5

6.Chương 6 - Chương 6

7.Chương 7 - Chương 7

8.Chương 8 - Chương 8

9.Chương 9 - Chương 9

10.Chương 10 - Chương 10

11.Chương 11 - Chương 11

12.Chương 12 - Chương 12

13.Chương 13 - Chương 13

14.Chương 14 - Chương 14

15.Chương 15 - Chương 15

16.Chương 16 - Chương 16

17.Chương 17 - Chương 17

18.Chương 18 - Chương 18

19.Chương 19 - Chương 19

20.Chương 20 - Chương 20

21.Chương 21 - Chương 21

22.Chương 22 - Chương 22

23.Chương 23 - Chương 23

24.Chương 24 - Chương 24

25.Chương 25 - Chương 25

26.Chương 26 - Chương 25.2

27.Chương 27 - Chương 26.1

28.Chương 28 - Chương 26.2

29.Chương 29 - Chương 27

30.Chương 30 - Chương 28

31.Chương 31 - Chương 29

32.Chương 32 - Chương 30

33.Chương 33 - Chương 31

34.Chương 34 - Chương 32

35.Chương 35 - Chương 33

36.Chương 36 - Chương 34

37.Chương 37 - Chương 35

38.Chương 38 - Chương 36

39.Chương 39 - Chương 37

40.Chương 40 - Chương 38

41.Chương 41 - Chương 39

42.Chương 42 - Chương 40

43.Chương 43 - Chương 41

44.Chương 44 - Chương 42

45.Chương 45 - Chương 43

46.Chương 46 - Chương 44

47.Chương 47 - Chương 45

48.Chương 48 - Chương 46

49.Chương 49 - Chương 47

50.Chương 50 - Chương 48

51.Chương 51 - Chương 49

52.Chương 52 - Chương 50

53.Chương 53 - Chương 51

54.Chương 54 - Chương 52

55.Chương 55 - Chương 53

56.Chương 56 - Chương 54

57.Chương 57 - Chương Kết

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot