Cover Image

Nặc Tàng

Giới thiệu:

Truyện [Kinh Đô Tứ Thiếu Hệ Liệt] Bộ 3 Nặc Tàng của tác giả Phấn Đào Báo là một câu truyện tiểu thuyết hoàn, đam mỹ cổ trang-giang hồ, cường-cường, 1×1, HE.

Tả Kiếm Minh lớn hơn Thấm Lam năm tuổi, bởi vì tám năm trước một lần phạm sai lầm, hắn nghĩ phải dùng sinh mệnh còn lại của chính mình canh giữ ở bên người Thấm Lam. Trong truyện hay là một lạnh lùng cao ngạo giáo chủ, một ẩn nhẫn bao dung thuộc hạ, cố sự như vậy triển khai.

D.sách chương
Mới cập nhật

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tử Dương

Tiên Môn

Đỉnh Luyện Thần Ma

Truyện Hot