Cover Image

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Giới thiệu:

Ngẫu ngộ thành tiên - Đang tiến hành - Phạm Lão Tiên Sinh

Giới thiệu truyện tiên hiệp kì thú này:

Sau khi tốt nghiệp trường đại học Dược Hà Nội, Hoàng Trần trở thành nhân viên của công ty Dược phẩm của Pháp có văn phòng ở Hà Nội. Anh là người đã có gia đình.

Trong một lần Hoàng Trần đến Bắc Kinh (Trung Quốc) công tác, anh đã gặp được cơ duyên lớn. Từ đây bắt đầu con đường tu tiên của mình.

Tuy muộn nhưng mọi chuyện vẫn có thể xảy ra.

Hãy cùng với Hoàng Trần khám phá các cảnh giới trên con đường tu luyện của bản thân mình.

D.sách chương

1.Chương 1 - Lựa Chọn

2.Chương 2 - Chương 2: Bái Sư

3.Chương 3 - Chương 3: Tai Nạn Bất Ngờ

4.Chương 4 - Chương 4: Trần Chân Nhân Và Cổ Đỉnh

5.Chương 5 - Chương 5: Luyện Khí Tầng 1

6.Chương 6 - Chương 6: Cổ Đỉnh Dị Biến

7.Chương 7 - Chương 7: Bái Kiến Nguyễn Sư Phụ

8.Chương 8 - Chương 8: Luyện

9.Chương 9 - Chương 9: Mạo Hiểm

10.Chương 10 - Chương 10: Vô Đề

11.Chương 11 - Chương 11: Nguy Cơ Của Môn Phái

12.Chương 12 - Chương 12: Phế Đan Cùng Nguyễn Liễu Sư Tỷ

13.Chương 13 - Chương 13: Canh Cánh Trong Lòng

14.Chương 14 - Chương 14: Căn Nhà Có Hai Số A,b

15.Chương 15 - Chương 15: Bách (Quách) Lâm Thần Công Và Luyện Dược Kỳ Thư

16.Chương 16 - Chương 16: Thu Hoạch

17.Chương 17 - Chương 17: Vòng Cuối Cùng Của Kỳ Tuyển Chọn Đệ Tử (Thượng)

18.Chương 18 - Chương 18: Vòng Cuối Cùng Của Kỳ Tuyển Chọn Đệ Tử (Hạ)

19.Chương 19 - Chương 19: Lựa Chọn

20.Chương 20 - Chương 20: Hoàng Trần Sư Thúc

21.Chương 21 - Chương 21: Bảo Mệnh Hoàn Thượng Đẳng (Thượng)

22.Chương 22 - Chương 22: Bảo Mệnh Hoàn Thượng Đẳng (Trung)

23.Chương 23 - Chương 23: Bảo Mệnh Hoàn Thượng Đẳng (Hạ)

24.Chương 24 - Chương 24: Luyện Đan Sư Cấp 1

25.Chương 25 - Chương 25: Trước Giờ Xuất Phát

26.Chương 26 - Chương 26: Truyền Tống Trận Về Nhân Giới

27.Chương 27 - Chương 27: Ba Gia Tộc Nắm Quyền

28.Chương 28 - Chương 28: Tin Tức Chân Động Đông Nam Á

29.Chương 29 - Chương 29: Đoàn Tụ

30.Chương 30 - Chương 30: Hai Năm (Thượng)

31.Chương 31 - Chương 31: Hai Năm (Trung)

32.Chương 32 - Chương 32: Hai Năm (Hạ)

33.Chương 33 - Chương 33: Trở Lại Môn Phái (Thượng)

34.Chương 34 - Chương 34: Trở Lại Môn Phái (Hạ)

35.Chương 35 - Chương 35: Ngũ Hành Thần Linh Đỉnh (Thượng)

36.Chương 36 - Chương 36: Ngũ Hành Thần Linh Đỉnh (Trung)

37.Chương 37 - Chương 37: Ngũ Hành Thần Linh Đỉnh (Hạ)

38.Chương 38 - Chương 38: Khảo Nghiệm Trình Độ

39.Chương 39 - Chương 39: Cảm Ngộ Mới, Nhiệm Vụ Mới

40.Chương 40 - Chương 40: Ngự Kiếm (Thượng)

41.Chương 41 - Chương 41: Ngự Kiếm (Hạ)

42.Chương 42 - Chương 42: Lại Thu Hoạch

43.Chương 43 - Chương 43: Luyện Luyện Luyện

44.Chương 44 - Chương 44: Nhận Nhiệm Vụ (Thượng)

45.Chương 45 - Chương 45: Nhận Nhiệm Vụ (Hạ)

46.Chương 46 - Chương 46: Ngũ Hành Kiếm

47.Chương 47 - Chương 47: Trận Chiến Đêm Khuya (Thượng)

48.Chương 48 - Chương 48: Trận Chiến Đêm Khuya (Hạ)

49.Chương 49 - Chương 49: Chân Nguyên Chi Hỏa, Ngũ Hành Bản Nguyên

50.Chương 50 - Chương 50: Trần Lãm, Thái Thượng Trưởng Lão

51.Chương 51 - Chương 51: Xuất Hành

52.Chương 52 - Chương 52: Chạm Trán Địch Nhân

53.Chương 53 - Chương 53: Chiến Đấu Trong Tuế Nguyệt Sơn (Thượng)

54.Chương 54 - Chương 54: Chiến Đấu Trong Tuế Nguyệt Sơn (Hạ)

55.Chương 55 - Chương 55: Vạn Năm Nhân Sâm

56.Chương 56 - Chương 56: Hắc Huyết Tri Thù

57.Chương 57 - Chương 57: Chiến Đấu Trên Tuế Nguyệt Sơn (Thượng)

58.Chương 58 - Chương 58: Chiến Đấu Trên Tuế Nguyệt Sơn (Trung)

59.Chương 59 - Chương 59: Chiến Đấu Trên Tuế Nguyệt Sơn (Hạ1)

60.Chương 60 - Chương 60: Chiến Đấu Trên Tuế Nguyệt Sơn (Hạ2)

61.Chương 61 - Chương 61: Tiểu Sâm

62.Chương 62 - Chương 62: Tộc Huyết Thù

63.Chương 63 - Chương 63: Dưới Hắc Vực (Thượng)

64.Chương 64 - Chương 64: Dưới Hắc Vực (Hạ)

65.Chương 65 - Chương 65: Điền Lão Nhi

66.Chương 66 - Chương 66: Xông Pha Diệt Địch

67.Chương 67 - Chương 67: Trở Lại Tông Môn

68.Chương 68 - Chương 68: Lại Tới Âu Lạc Thành

69.Chương 69 - Chương 69: Trở Lại Thanh Hà Trấn

70.Chương 70 - Chương 70: Chiến Huyết Bức (Thượng)

71.Chương 71 - Chương 71: Chiến Huyết Bức (Trung)

72.Chương 72 - Chương 72: Chiến Huyết Bức (Hạ)

73.Chương 73 - Chương 73: Vô Đề

74.Chương 74 - Chương 74: Phá Thức Kiếm Quyết

75.Chương 75 - Chương 75: Luyện Chế Bổ Nguyên Đan

76.Chương 76 - Chương 76: Đột Phá

77.Chương 77 - Chương 77: Sơ Nhập Bí Cảnh

78.Chương 78 - Chương 78: Hướng Về Hỏa Địa (Thượng)

79.Chương 79 - Chương 79: Hướng Về Hỏa Địa (Trung)

80.Chương 80 - Chương 80: Hướng Về Hỏa Địa (Trung1)

81.Chương 81 - Chương 81: Hướng Về Hỏa Địa (Trung 2)

82.Chương 82 - Chương 82: Hướng Về Hỏa Địa (Trung 3 – Huyết Mạch Truyền Thừa)

83.Chương 83 - Chương 83: Hướng Về Hỏa Địa (Hạ)

84.Chương 84 - Chương 84: Dung Luyện Hoàng Linh Thiên Mục

85.Chương 85 - Chương 85: Rời Tiểu Bí Cảnh

86.Chương 86 - Chương 86: La Bàn Thời Gian

87.Chương 87 - Chương 87: Tranh Đua (Thượng)

88.Chương 88 - Chương 88: Tranh Đua (Trung 1)

89.Chương 89 - Chương 89: Tranh Đua (Trung2)

90.Chương 90 - Chương 90: Tranh Đua (Trung 3)

91.Chương 91 - Chương 91: Tranh Đua (Trung 4)

92.Chương 92 - Chương 92: Tranh Đua (Trung 5)

93.Chương 93 - Chương 93: Tranh Đua (Trung 6)

94.Chương 94 - Chương 94: Tranh Đua (Hạ)

95.Chương 95 - Chương 95: Đệ Tử Hạch Tâm

96.Chương 96 - Chương 96: Động Phủ Mới

97.Chương 97 - Chương 97: Tịnh Linh

98.Chương 98 - Chuẩn Bị Xuất Hành

99.Chương 99 - Sơ Kiến

100.Chương 100 - Tới Phong Châu Thành

101.Chương 101 - Phong Châu Thành 1

102.Chương 102 - Phong Châu Thành 2

103.Chương 103 - Phong Châu Thành 3

104.Chương 104 - Phong Châu Thành 4

105.Chương 105 - Sơ Nhập Hạ Thuỷ Trấn

106.Chương 106 - Một Thoáng Nhân Sinh

107.Chương 107 - Ngũ Hoàng Tinh

108.Chương 108 - Vật Phẩm Áp Trục

109.Chương 109 - Luyện Chế Trúc Cơ Đan

110.Chương 110 - Trước Ngày Đại Hội

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot