Cover Image

Nhất Ngôn Thông Thiên

Giới thiệu:

Đọc truyện Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền là một câu chuyện tiên hiệp hay, trời có chín tầng, đất có bát hoang, ta muốn tranh hùng thất giới, không cầu lục đạo nương thân, ta từng đoạt người ngũ cốc, cũng từng hành hiệp Tứ Hải, tam sinh tình tận, hai đời vì là tiên, chỉ nguyện một lời Thông Thiên!

Ta là lợn, Từ Ngôn nói như thế, nhưng ta không ăn cám bã, ta chỉ ăn rồng hổ.

--

Đây là truyện mới của Hắc Huyền, Ai là độc giả của Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo thì mời xem nhé.

D.sách chương

1.Q.1 - Chương 1 - Quỷ Sai.

2.Q.1 - Chương 2 - Lão Phần Sơn

3.Q.1 - Chương 3 - Làm Như Không Thấy.

4.Q.1 - Chương 4 - Phi Hoàng.

5.Q.1 - Chương 5 - Bạch Cốt Nhảy Múa.

6.Q.1 - Chương 6 - Lôi Châu

7.Q.1 - Chương 7 - Hi Vọng Sống Sót.

8.Q.1 - Chương 8 - Mạng Nhện.

9.Q.1 - Chương 9 - Lực Lượng Của Tu Hành Giả

10.Q.1 - Chương 10 - Khốn Điểu

11.Q.1 - Chương 11 - Tế Phẩm

12.Q.1 - Chương 12 - Thông Thiên Lộ

13.Q.1 - Chương 13 - Thượng Thiện Nhược Thủy

14.Q.1 - Chương 14 - Nhân Tâm Như Quỷ

15.Q.1 - Chương 15 - Làm Bạn Với Sói

16.Q.1 - Chương 16 - Heo Ăn Hổ

17.Q.1 - Chương 17 - Hai Cỗ Xe Ngựa

18.Q.1 - Chương 18 - Đồng Hành

19.Q.1 - Chương 19 - Tai Họa Từ Trên Trời Rơi Xuống

20.Q.1 - Chương 20 - Yên Lặng Nhắc Nhở

21.Q.1 - Chương 21 - Ngựa Kinh Hoảng.

22.Q.1 - Chương 22 - Bán Chính Mình

23.Q.1 - Chương 23 - Gió Chấn Chim Hoàng Oanh

24.Q.1 - Chương 24 - Người Tiện Đường

25.Q.1 - Chương 25 - Giếng Nước Và Nữ Nhân

26.Q.1 - Chương 26 - Lục Mạch Chi Thuyết

27.Q.1 - Chương 27 - Cơm Người Chết

28.Q.1 - Chương 28 - Giúp Ta Một Việc

29.Q.1 - Chương 29 - Tinh Văn Trong Mắt

30.Q.1 - Chương 30 - Mắt Trái Cổ Quái

31.Q.1 - Chương 31 - Siêu Độ Sau Núi

32.Q.1 - Chương 32 - Tam Tỷ

33.Q.1 - Chương 33 - Mổ Heo

34.Q.1 - Chương 34 - Hỉ Đường Trong Trại Phỉ

35.Q.1 - Chương 35 - Ăn Heo Của Ngươi

36.Q.1 - Chương 36 - Heo Sống, Người Chết

37.Q.1 - Chương 37 - Thế Gian Nhiều Ác Hổ

38.Q.1 - Chương 38 - Câu Vẫn

39.Q.1 - Chương 39 - Đoàn Tụ Dưới Địa Ngục

40.Q.1 - Chương 40 - Trung Thu Nướng Thịt Dê

41.Q.1 - Chương 41 - Cửu Đầu Xà

42.Q.1 - Chương 42 - Cửu Đầu Xà (Trung)

43.Q.1 - Chương 43 - Cửu Đầu Xà (Hạ)

44.Q.1 - Chương 44 - Muốn Giúp Đỡ Không?

45.Q.1 - Chương 45 - Hàn Lôi

46.Q.1 - Chương 46 - Trương Hà Sợ Hãi

47.Q.1 - Chương 47 - Ai Hạ Độc?

48.Q.1 - Chương 48 - Nghe Tiếng Gió, Đoán Phương Vị

49.Q.1 - Chương 49 - Song Tước

50.Q.1 - Chương 50 - Hộp Gỗ

51.Q.1 - Chương 51 - Lấy Độc Trị Độc

52.Q.1 - Chương 52 - Rắn Sợ Heo.

53.Q.2 - Chương 53 - Thiên Nam Mười Sáu Nước

54.Q.2 - Chương 54 - Phong Sơn Thành

55.Q.2 - Chương 55 - Mai Gia

56.Q.2 - Chương 56 - Nha Hoàn Tiểu Thúy

57.Q.2 - Chương 57 - Nhân Tình Ấm Lạnh

58.Q.2 - Chương 58 - Hủy Hôn

59.Q.2 - Chương 59 - Mua Kẹo Ăn Đi!

60.Q.2 - Chương 60 - Mai Hương Lâu

61.Q.2 - Chương 61 - Lời Thề Của Từ Ngôn

62.Q.2 - Chương 62 - Vương Bát Chỉ

63.Q.2 - Chương 63 - Mặt Mũi Có Thể Ăn Được Sao?

64.Q.2 - Chương 64 - Trúc Cơ Đan.

65.Q.2 - Chương 65 - Quỷ Môn Khai!

66.Q.2 - Chương 66 - Hương Hoa Thiên Tiết.

67.Q.2 - Chương 67 - Thất Tinh Kiếm Phổ

68.Q.2 - Chương 68 - Đi Thuyền Trên Mặt Đất

69.Q.2 - Chương 69 - Có Sát Khí

70.Q.2 - Chương 70 - Lòng Người Không Còn Chất Phác

71.Q.2 - Chương 71 - Công Dụng Của Bảo Mã

72.Q.2 - Chương 72 - Nhiệm Vụ Môn Phái.

73.Q.2 - Chương 73 - Bốn Xe Sính Lễ

74.Q.2 - Chương 74 - Cầu Hôn

75.Q.2 - Chương 75 - Kế Hoãn Binh

76.Q.2 - Chương 76 - Mã Vương Trấn

77.Q.2 - Chương 77 - Chính Phái Tụ Tập

78.Q.2 - Chương 78 - Ngân Quan Xà

79.Q.2 - Chương 79 - Kim Mang Trên Ngân Quan

80.Q.2 - Chương 80 - Tư Thế Không Đúng

81.Q.2 - Chương 81 - Yêu Và Huyết Luân

82.Q.2 - Chương 82 - Cẩm Y Bọc Rắn

83.Q.2 - Chương 83 - Chỉ Phiến Môn

84.Q.2 - Chương 84 - Bạch Ưng

85.Q.2 - Chương 85 - Núi Xanh Còn Đó…

86.Q.2 - Chương 86 - Người Trong Cuộc

87.Q.2 - Chương 87 - Gặp Giữa Đường

88.Q.2 - Chương 88 - Không Có Đường, Thì Tự Mở Đường Mà Đi

89.Q.2 - Chương 89 - Thí Kiếm Thạch Bia

90.Q.2 - Chương 90 - Từ Ngôn Khai Mở Ngũ Mạch

91.Q.2 - Chương 91 - Đấu Tiên Thiên

92.Q.2 - Chương 92 - Đấu Tiên Thiên (Trung)

93.Q.2 - Chương 93 - Đấu Tiên Thiên (Hạ)

94.Q.2 - Chương 94 - Chiến Tiêu Mộng

95.Q.2 - Chương 95 - Binh Bất Yếm Trá

96.Q.2 - Chương 96 - Ăn Cơm Trắng

97.Q.2 - Chương 97 - Ngang Ngược Đã Quen

98.Q.2 - Chương 98 - Diêm Vương Gia

99.Q.2 - Chương 99 - Không Có Tiền, Thì Gán Mạng

100.Q.2 - Chương 100 - Phát Tài

101.Q.2 - Chương 101 - Trác Thiên Ưng

102.Q.2 - Chương 102 - Ngôi Vị Thái Bảo

103.Q.2 - Chương 103 - Bí Tịch Võ Công

104.Q.2 - Chương 104 - Dương Nhất Kiêu Ngạo

105.Q.2 - Chương 105 - Quỷ Ảnh Nơi Phòng Tối

106.Q.2 - Chương 106 - Tẩu Hỏa Nhập Ma

107.Q.2 - Chương 107 - Ngươi Làm Sao Mà Chết?

108.Q.2 - Chương 108 - Ma Quỷ Trong Sơn Trang

109.Q.2 - Chương 109 - Nơi Thị Phi

110.Q.2 - Chương 110 - Tước Ma Vương

111.Q.2 - Chương 111 - Đòi Nợ

112.Q.2 - Chương 112 - Ngọc Lâm Tự

113.Q.2 - Chương 113 - Sâu Bọ Trong Bụi Gai

114.Q.2 - Chương 114 - Khổ Nhục Kế

115.Q.2 - Chương 115 - Hòa Thượng Vô Trí

116.Q.2 - Chương 116 - Nguy Cơ Tới Cửa

117.Q.2 - Chương 117 - Tứ Mạch

118.Q.2 - Chương 118 - Thái Bảo Diễn Võ​

119.Q.2 - Chương 119 - Tin Tức Vô Dụng

120.Q.2 - Chương 120 - Dư Nghiệt Man Di

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot