Cover Image

Ông Xã Là Người Thực Vật

Giới thiệu:

Ông Xã Là Người Thực Vật, một là người thực vật không bao giờ tỉnh lại, một là đẹp trai con nhà giàu ôn nhu săn sóc.

Kiếp trước Lâm Du chọn người sau.

Nhưng cô không bao giờ dám nghĩ tới, người chồng cô yêu thương như mọi truyệnngôn tình khác lại cấu kết với em gái cùng một chỗ, chẳng những đoạt đi tất cả của cô, còn muốn đưa cô vào bệnh viện tâm thần.

Trùng sinh trở lại vào đúng ngày lựa chọn hôm đó, Lâm Du nghĩ, cô tình nguyện cả đời sống cô đơn một mình, cũng không cần lại bước vào địa ngục một lần nữa. Cùng đọc truyện để biết cái kết về cuộc đời quá đỗi cùng khổ này nhé. Ngoài ra,Khuynh Vũ Luyến Ái sẽ là tác phẩm kế tiếp đầy hứa hẹn, với nội dung vô cùng mới lạ và nổi bật.

D.sách chương

1.Chương 1 - Chương 1:(1)

2.Chương 2 - Chương 1:(2)

3.Chương 3 - Chương 2

4.Chương 4 - Chương 3

5.Chương 5 - Chương 4

6.Chương 6 - Chương 5

7.Chương 7 - Chương 6

8.Chương 8 - Chương 7

9.Chương 9 - Chương 8

10.Chương 10 - Chương 9

11.Chương 11 - Chương 10

12.Chương 12 - Chương 11

13.Chương 13 - Chương 12

14.Chương 14 - Chương 14

15.Chương 15 - Chương 15

16.Chương 16 - Chương 16

17.Chương 17 - Chương 17

18.Chương 18 - Chương 18

19.Chương 19 - Chương 19

20.Chương 20 - Chương 20

21.Chương 21 - Chương 21

22.Chương 22 - Chương 22

23.Chương 23 - Chương 23

24.Chương 24 - Chương 24

25.Chương 25 - Chương 25

26.Chương 26 - Chương 26

27.Chương 27 - Chương 27

28.Chương 28 - Chương 28

29.Chương 29 - Chương 29

30.Chương 30 - Chương 30

31.Chương 31 - Chương 31

32.Chương 32 - Chương 32

33.Chương 33 - Chương 33

34.Chương 34 - Chương 34

35.Chương 35 - Chương 35

36.Chương 36 - Chương 36

37.Chương 37 - Chương 37

38.Chương 38 - Chương 38

39.Chương 39 - Chương 39

40.Chương 40 - Chương 39.2

41.Chương 41 - Chương 40

42.Chương 42 - Chương 40.2

43.Chương 43 - Chương 41.1

44.Chương 44 - Chương 41.2

45.Chương 45 - Chương 42

46.Chương 46 - Chương 42.2

47.Chương 47 - Chương 43

48.Chương 48 - Chương 43.2

49.Chương 49 - Chương 44

50.Chương 50 - Chương 44.2

51.Chương 51 - Chương 45

52.Chương 52 - Chương 45.2

53.Chương 53 - Chương 46

54.Chương 54 - Chương 47

55.Chương 55 - Chương 47.2

56.Chương 56 - Chương 48

57.Chương 57 - Chương 48.2

58.Chương 58 - Chương 49

59.Chương 59 - Chương 50

60.Chương 60 - Chương 51

61.Chương 61 - Chương 52

62.Chương 62 - Chương 53

63.Chương 63 - Chương 54

64.Chương 64 - Chương 55

65.Chương 65 - Chương 56

66.Chương 66 - Chương 57

67.Chương 67 - Chương 58

68.Chương 68 - Chương 59

69.Chương 69 - Chương 60

70.Chương 70 - Chương 61

71.Chương 71 - Chương 62

72.Chương 72 - Chương 63

73.Chương 73 - Chương 64

74.Chương 74 - Chương 65

75.Chương 75 - Chương 66

76.Chương 76 - Chương 67

77.Chương 77 - Chương 68

78.Chương 78 - Chương 69

79.Chương 79 - Chương 70

80.Chương 80 - Chương 71

81.Chương 81 - Chương 72

82.Chương 82 - Chương 73

83.Chương 83 - Chương 74

84.Chương 84 - Chương 75

85.Chương 85 - Chương 76

86.Chương 86 - Chương 77

87.Chương 87 - Chương 78

88.Chương 88 - Chương 79

89.Chương 89 - Chương 80

90.Chương 90 - Chương 81

91.Chương 91 - Chương 82

92.Chương 92 - Chương 82.2

93.Chương 93 - Chương 83

94.Chương 94 - Chương 84

95.Chương 95 - Chương 85

96.Chương 96 - Chương 86

97.Chương 97 - Chương 87

98.Chương 98 - Chương 88

99.Chương 99 - Chương 89

100.Chương 100 - Chương 90

101.Chương 101 - Chương 91

102.Chương 102 - Chương 92

103.Chương 103 - Chương 93

104.Chương 104 - Chương 94

105.Chương 105 - Chương 95

106.Chương 106 - Chương 96

107.Chương 107 - Chương 97

108.Chương 108 - Chương 98

109.Chương 109 - Chương 99

110.Chương 110 - Chương 100

111.Chương 111 - Chương 101

112.Chương 112 - Chương 102

113.Chương 113 - Chương 103

114.Chương 114 - Chương 104

115.Chương 115 - Chương 105

116.Chương 116 - Chương 106

117.Chương 117 - Chương 107

118.Chương 118 - Chương 108

119.Chương 119 - Chương 109

120.Chương 120 - Chương 110

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot