Cover Image

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Giới thiệu:

Tên gốc: 凡人修仙之仙界篇

Tên khác: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi

Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.

《Phàm Nhân Tu Tiên Truyện》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

D.sách chương

1.Chương 1 - Nữ Hồ Ly

2.Chương 2 - Thạch Đầu Ca Ca

3.Chương 3 - Đi Xa

4.Chương 4 - Gắn Bó

5.Chương 5 - Mã Thú

6.Chương 6 - Thiếu Niên Bạch Bào

7.Chương 7 - Dư Phủ

8.Chương 8 - Bạch Thạch Chân Nhân

9.Chương 9 - Pháp Trận

10.Chương 10 - Nguy Cơ

11.Chương 11 - Thức Tỉnh

12.Chương 12 - Ta Là Hàn Lập

13.Chương 13 - Ma Quang

14.Chương 14 - Gặp Biến

15.Chương 15 - Lệnh Bài

16.Chương 16 - Tuyệt Vọng

17.Chương 17 - Diệt Nhị Tu

18.Chương 18 - Thỉnh Cầu

19.Chương 19 - Chất Tôn Của Hóa Thần

20.Chương 20 - Mời

21.Chương 21 - Nguyên Anh Dị Biến

22.Chương 22 - Phong Vân Song Sát

23.Chương 23 - Tranh Đấu

24.Chương 24 - Nghiền Ép

25.Chương 25 - Lục Nhai

26.Chương 26 - Tung Tích Địch Nhân

27.Chương 27 - Gánh Ngũ Nhạc, Áp Ngũ Quỷ

28.Chương 28 - Kinh Sợ

29.Chương 29 - Dãy Núi Linh Diễm

30.Chương 30 - Nâng Ruộng

31.Chương 31 - Thông Dịch Cốc

32.Chương 32 - Nghịch Đan Quyết

33.Chương 33 - Tiên Thiên Tử Khí

34.Chương 34 - Kẻ Trộm

35.Chương 35 - Man Thiên Quá Hải

36.Chương 36 - Thâu Lương Hoán Trụ

37.Chương 37 - Thoát Thân

38.Chương 38 - Liễu Ám Hoa Minh

39.Chương 39 - Dặn Dò

40.Chương 40 - Không Giải Quyết Được Gì

41.Chương 41 - Chưởng Thiên Tiểu Bình

42.Chương 42 - Mất Mà Được Lại

43.Chương 43 - Đại Thù Được Báo

44.Chương 44 - Cách Nguyên Pháp Liên

45.Chương 45 - Điều Đó Không Có Khả Năng

46.Chương 46 - Hai Biện Pháp

47.Chương 47 - Thăm Dò

48.Chương 48 - Bắt Cóc

49.Chương 49 - Áp Chế

50.Chương 50 - Phá Tháp Mà Ra

51.Chương 51 - Tiểu Na Di Không Gian Thuật

52.Chương 52 - Đến Lượt Ta

53.Chương 53 - Ma Diễm Thiêu Nhân

54.Chương 54 - Thôn Phệ Ma Diễm

55.Chương 55 - Đàm Phán

56.Chương 56 - Thiên Quỷ Xuất Thế

57.Chương 57 - Kinh Trập Biến

58.Chương 58 - Từ Chối Thì Bất Kính

59.Chương 59 - Mượn Tinh Đài

60.Chương 60 - Truy Nã

61.Chương 61 - Sóng Ngầm

62.Chương 62 - Khác Thường

63.Chương 63 - Rải Đậu Thành Binh

64.Chương 64 - Đồng Loạt Ra Tay

65.Chương 65 - Sợi Thừng Màu Vàng Đen

66.Chương 66 - Linh Anh Kiếm Phù

67.Chương 67 - Bách Mục Thiên Quỷ

68.Chương 68 - Truy Sát

69.Chương 69 - Ngân Nguyệt Chi Biến

70.Chương 70 - Thiên Ngoại Phi Đậu

71.Chương 71 - Niết Bàn Thánh Thể

72.Chương 72 - Thu Phục Đại Thừa

73.Chương 73 - Diệt Môn

74.Chương 74 - Đã Xảy Ra Chuyện

75.Chương 75 - Nghe Ngóng

76.Chương 76 - Truyền Kỳ

77.Chương 77 - Hai Kiện Dị Bảo

78.Chương 78 - Bắc Đẩu Dị Tượng

79.Chương 79 - Phá Vỡ Không Gian

80.Chương 80 - Bọt Khí Thần Bí

81.Chương 81 - Tên Khổng Lồ Một Mắt Và Dị Thú Nửa Người Nửa Ngựa

82.Chương 82 - Giao Phong

83.Chương 83 - Cái Khó Ló Cái Khôn

84.Chương 84 - Pho Tượng

85.Chương 85 - Tổ Thần

86.Chương 86 - Đánh Lui Kẻ Địch

87.Chương 87 - Địa Tiên

88.Chương 88 - Hoá Thân Địa Chích

89.Chương 89 - Tiên Khí

90.Chương 90 - Tìm Kiếm

91.Chương 91 - Thử Nghiệm

92.Chương 92 - Đạo Xiềng Xích Thứ Chín

93.Chương 93 - Hai Điều Kiện Tiên Quyết

94.Chương 94 - Di Ngôn Của Tổ Thần

95.Chương 95 - Tiểu Bình Mất Linh

96.Chương 96 - Lục Dịch Tái Hiện

97.Chương 97 - Ba Gã Tổ Thần

98.Chương 98 - Bị Nhốt

99.Chương 99 - Thừa Nhận Thân Phận

100.Chương 100 - Mặt Nạ Đầu Trâu

101.Chương 101 - Vô Thường Minh

102.Chương 102 - Đến Trễ

103.Chương 103 - Hồng Nguyệt Đảo Chủ

104.Chương 104 - Triều Thánh

105.Chương 105 - Thương Lượng

106.Chương 106 - Không Gian Máu

107.Chương 107 - Thoát Khốn

108.Chương 108 - Quỷ Dị

109.Chương 109 - Sơ Thám Thành Hồng Nguyệt

110.Chương 110 - Manh Mối

111.Chương 111 - Thiên Tuyển

112.Chương 112 - Manh Mối Tiếp Theo

113.Chương 113 - Tính Toán

114.Chương 114 - Mạng Đổi Mạng

115.Chương 115 - Tái Chiến Cừu Ngũ

116.Chương 116 - Kinh Sợ Nhị Tiên Thối Lui

117.Chương 117 - Lại Rơi Vào Cảnh Nguy Khốn

118.Chương 118 - Mồi Nhử

119.Chương 119 - Hồng Nguyệt

120.Chương 120 - Huyết Chiến Với Đảo Chủ

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot