Cover Image

Rắn Rết Thứ Nữ

Giới thiệu:

Rắn rết thứ nữ - đang tiến hành – Cổ Nam Yên

Giới thiệu truyện ngôn tình trọng sinh nữ cường này:

Tịch Tình cùng An Nguyệt Hằng có nhân duyên 3 kiếp với nhau, thế nhưng tất cả đều có cùng một kết cục là nàng chết !

Kiếp đầu bị ngựa giẫm như bãi cỏ, kiếp hai bị người khác làm nhục tự sát, kiếp ba chính là bị móc mắt cùng vạn tiễn xuyên tâm. Tất cả đều do An Nguyệt Hằng, nam nhân cả 3 kiếp nàng dành tất cả tình cảm đã phản bội, coi nàng như công cụ sau đó vứt bỏ đi như phế vật, không thèm nhìn lại.

Thế nhưng đó chỉ là ba kiếp nàng trải qua, sau khi nàng chết may mắn được trọng sinh làm con người mới, nàng tuyệt đối sẽ đòi lại những gì là của mình cũng như đem ân oán giải quyết một lượt.

Mộc Tịch Bắc, thứ nữ phủ Thừa Tướng. Mẫu thân nàng ấy sau khi hạ sinh nàng đã qua đời, từ đó phụ thân Mộc Chính Đức liền mặc kệ, do thế các nương đều khinh thường, không đem người con gái bị lão gia lạnh nhạt này vào mắt.

Và đó cũng là thân phận mới của Tịch Tình.

Giờ nàng sẽ không còn ngu xuẩn bị người khác lừa gạt, hay là một ngũ tiểu thư thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nàng sẽ thay đổi mọi thứ, bắt đầu trả thù tên nam nhân An Nguyệt Hằng cùng những con người khinh thường Mộc Tịch Bắc.

Tịch Tình, hay nói đúng hơn là Mộc Tịch Bắc, sẽ tạo nên những thay đổi như thế nào ?

Liệu qua 3 kiếp nàng đã gặp tên đàn ông cặn bã thì đối với thân phận mới, có một người nam tử nào trân trọng và khiến nàng tình nguyện trao trái tim đã bị thương tổn này ?

D.sách chương

1.Chương 1 - Số Mệnh Tử (1)

2.Chương 3 - Chương 1-2: Số Mệnh Tử

3.Chương 4 - Chương 2: Trùng Sinh Tướng Phủ

4.Chương 5 - Chương 3: Mới Gặp Chủ Mẫu

5.Chương 6 - Chương 4: Hoán Sa Lật Lọng

6.Chương 7 - Chương 5: Hai Đồng Tiền

7.Chương 8 - Chương 6: Thái Phi Trở Về

8.Chương 9 - Chương 7: Trâm Cài Mất Tích

9.Chương 10 - Chương 8: Tổn Thất Cánh Tay

10.Chương 11 - Chương 9: Phạt Quỳ Từ Đường

11.Chương 12 - Chương 10: Gặp Lại Cố Nhân

12.Chương 13 - Chương 11: Sau Khi Hồi Phủ

13.Chương 14 - Chương 12: Muốn Làm Thọ Yến

14.Chương 15 - Chương 13: Thanh Từ Trở Về

15.Chương 16 - Chương 14: Trả Thù Cái Tát

16.Chương 17 - Chương 15: Thư Cảo Bút Tích

17.Chương 18 - Chương 16: Cá Đều Đã Chết

18.Chương 19 - Chương 17: Tìm Được Nguyên Nhân Cá Chết

19.Chương 20 - Chương 18: Là Ai Gây Nên

20.Chương 21 - Chương 19: Trước Mộ Có Dị Tượng

21.Chương 22 - Chương 20: Đày Đi Thôn Trang

22.Chương 23 - Chương 21: Bị Bắt Cóc

23.Chương 24 - Chương 22: Phủ Thôi Thị Lang

24.Chương 25 - Chương 23: Phải Lập Gia Đình

25.Chương 26 - Chương 24: Tân Nương Là Ai

26.Chương 27 - Chương 25: Chém Đầu Cả Nhà

27.Chương 28 - Chương 27: Giải Quyết Hậu Hoạn

28.Chương 29 - Chương 28: Tâm Tư Chủ Mẫu

29.Chương 30 - Chương 29: Hình Nhân Trong Chậu Hoa

30.Chương 31 - Chương 30: Đều Thối Lui Một Bước

31.Chương 92 - Chương 56-3: Thời Gian Tốt Đẹp (3)

32.Chương 93 - Chương 56-4: Thời Gian Tốt Đẹp (4)

33.Chương 94 - Chương 57-1: Hợp Mưu Xuất Cung (1)

34.Chương 95 - Chương 57-2: Hợp Mưu Xuất Cung (2)

35.Chương 96 - Chương 57-3: Hợp Mưu Xuất Cung (3)

36.Chương 97 - Chương 57-4: Hợp Mưu Xuất Cung (4)

37.Chương 98 - Chương 58-1: Cho Ngươi Ngột Ngạt (1)

38.Chương 99 - Chương 58-2: Cho Ngươi Ngột Ngạt (2)

39.Chương 100 - Chương 58-3: Cho Ngươi Ngột Ngạt (3)

40.Chương 101 - Chương 58-4: Cho Ngươi Ngột Ngạt (4)

41.Chương 102 - Chương 59-1: Khách Quý Tới Chơi (1)

42.Chương 103 - Chương 59-2: Khách Quý Tới Chơi (2)

43.Chương 104 - Chương 59-3: Khách Quý Tới Chơi (3)

44.Chương 105 - Chương 59-4: Khách Quý Tới Chơi (4)

45.Chương 106 - Chương 60-1: Tiến Đến Phật Tự (1)

46.Chương 107 - Chương 60-2: Tiến Đến Phật Tự

47.Chương 108 - Chương 61-1: Phong Ba Mới Nổi (1)

48.Chương 109 - Chương 61-2: Phong Ba Mới Nổi (2)

49.Chương 110 - Chương 62-1: Vụ Lý Thám Hoa (1)

50.Chương 111 - Chương 62-2: Vụ Lý Thám Hoa (2)

51.Chương 112 - Chương 63-1: Chướng Mắt Thật Mạnh (1)

52.Chương 113 - Chương 63-2: Chướng Mắt Thật Mạnh (2)

53.Chương 114 - Chương 64: Nham Hiểm Đến Cực Điểm

54.Chương 115 - Chương 65: Cử Hành Minh Hôn

55.Chương 116 - Chương 66: Gậy Ông Đập Lưng Ông

56.Chương 117 - Chương 67-1: Đa Luân Công Chúa (1)

57.Chương 118 - Chương 67-2: Đa Luân Công Chúa (2)

58.Chương 119 - Chương 68-1: Lư Gia Lên Sàn (1)

59.Chương 120 - Chương 68-2: Lư Gia Lên Sàn (2)

60.Chương 121 - Chương 69: Lễ Băng Nhạc Hoại *

61.Chương 122 - Chương 70: Lửa Cháy Đổ Thêm Dầu

62.Chương 123 - Chương 71-1: Tuyệt Địa Phản Kích (1)

63.Chương 124 - Chương 71-2: Tuyệt Địa Phản Kích (2)

64.Chương 125 - Chương 72-1: Âm Mưu Binh Quyền (1)

65.Chương 126 - Chương 72-2: Âm Mưu Binh Quyền (2)

66.Chương 127 - Chương 73-1: Thọ Lễ Biến Đổi (1)

67.Chương 128 - Chương 73-2: Thọ Lễ Biến Đổi (2)

68.Chương 129 - Chương 74-1: Lại Chết Một Cái (1)

69.Chương 130 - Chương 74-2: Lại Chết Một Cái (2)

70.Chương 131 - Chương 75: Yến Hội Kết Thúc

71.Chương 132 - Chương 76: Linh Cơ Khẽ Động

72.Chương 133 - Chương 77: Tâm Tư Bại Lộ

73.Chương 134 - Chương 78-1: Hôn Sự An Phủ (1)

74.Chương 135 - Chương 78-2: Hôn Sự An Phủ (2)

75.Chương 136 - Chương 78-3: Hôn Sự An Phủ (3)

76.Chương 137 - Chương 79: Hôn Sự Đột Biến

77.Chương 138 - Chương 80-1: Đa Luân Mưu Đồ (1)

78.Chương 139 - Chương 80-2: Đa Luân Mưu Đồ (2)

79.Chương 140 - Chương 80-3: Đa Luân Mưu Đồ (3)

80.Chương 141 - Chương 81: Đang Tiến Hành

81.Chương 142 - Chương 82-1: Cắn Chết Không Thả (1)

82.Chương 143 - Chương 82-2: Cắn Chết Không Thả (2)

83.Chương 144 - Chương 83: Lần Nữa Bị Kình Chế

84.Chương 145 - Chương 84-1: Hãm Sâu Nguyên Lành (1)

85.Chương 146 - Chương 84-2: Hãm Sâu Nguyên Lành (2)

86.Chương 147 - Chương 85: Thế Cục Vi Diệu

87.Chương 148 - Chương 86: Đa Luân Chết

88.Chương 149 - Chương 87: Chiến Sự Biên Cương

89.Chương 150 - Chương 88: Khải Hoàn Trở Về

90.Chương 151 - Chương 89: Thời Điểm Động Tình

91.Chương 152 - Chương 90-1: Sau Ôn Nhu (1)

92.Chương 153 - Chương 90-2: Sau Ôn Nhu (2)

93.Chương 154 - Chương 91: Tâm Tư Biến Chuyển

94.Chương 155 - Chương 92: Dẹp Đường Hồi Phủ

95.Chương 156 - Chương 93: Ngo Ngoe Muốn Động

96.Chương 157 - Chương 94: Điều Tra Xuống Dưới

97.Chương 158 - Chương 95: Thời Buổi Rối Loạn

98.Chương 159 - Chương 96: Thừa Tướng Trở Về

99.Chương 160 - Chương 97: Nhìn Rõ Âm Mưu

100.Chương 161 - Chương 98: Đối Chọi Gay Gắt

101.Chương 162 - Chương 99: Mục Tiêu Công Kích

102.Chương 163 - Chương 100: Trải Qua Nhiều Năm Cừu Hận

103.Chương 164 - Chương 101: Thu Săn Bắt Đầu

104.Chương 165 - Chương 102: Cắm Vòng Làm Bộ

105.Chương 166 - Chương 103: Kỳ Khai Đắc Thắng

106.Chương 167 - Chương 104: Rắp Tâm Bất Lương

107.Chương 168 - Chương 105: Mũi Tên Bắn Lén

108.Chương 169 - Chương 106: Xuất Hiện Chuyển Cơ

109.Chương 170 - Chương 107: Bắt Đầu Gài Bẫy

110.Chương 171 - Chương 108: Rừng Cây Gặp Nhau

111.Chương 172 - Chương 109: Thực Mà Hư

112.Chương 173 - Chương 110: Hoàn Toàn Đảo Điên

113.Chương 174 - Chương 111: Nói Chuyện Trong Rừng Cây

114.Chương 175 - Chương 112: Tề Huy Quái Dị

115.Chương 176 - Chương 113: Điên Cuồng Đuổi Giết

116.Chương 177 - Chương 114: Tang Lễ Của Tề Huy

117.Chương 178 - Chương 115: Cái Chết Của Hoàng Tử

118.Chương 179 - Chương 116: Lột Tơ Rút Kén

119.Chương 180 - Chương 117: Gần Như Sụp Đổ

120.Chương 181 - Chương 118: Cường Thế Lên Sân Khấu

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot