Cover Image

Thần Mộ Chi Huyết Đế

Giới thiệu:

Phan Vân là nhân vật chính trong truyện tiên hiệp hay trong tháng mang tựa đề Thần Mộ Chi Huyết Đế, là một sinh viên trường đại học Bách Khoa của nước Việt Nam trong một lần đi mua đồ, ngoài ý muốn bị tia sẽ đánh trúng xuyên qua thế giới có tên là Tiên Ảo Đại Lục.

Ở đây hắn trở thành thiếu gia của gia tộc Đông Phương - Đông Phương Trường Minh.

Hắn vốn tưởng cuộc đời mình sẽ bình phàm trôi qua như bao người thường khác. Nhưng lão thiên đã cho hắn một cơ hội trở thành cường giả của thế giới này, hắn nhất định không để vụt mất.

Với những diễn biến đã biết trong cuốn tiểu thuyết Thần Mộ, Trường Minh sẽ làm gì để thay đổi số phận bi thảm của chính mình?

Mời các bạn đọc truyện và theo dõi bước chân trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa dị giới của Đông Phương Trường Minh

D.sách chương

1.Chương 1 - Thiếu Niên Trường Minh.

2.Chương 2 - Khiêu Chiến.

3.Chương 3 - Trận Chiến Đầu Tiên.

4.Chương 4 - Sơ Ngộ Thần Nam.

5.Chương 5 - Hội Đấu Giá.

6.Chương 6 - Tranh Đoạt, Dị Nhân Quán.

7.Chương 7 - Đồ Long (1).

8.Chương 8 - Đồ Long (2)

9.Chương 9 - Trở Về!

10.Chương 10 - Nội Thiên Địa.

11.Chương 11 - Bái Đán Thành!!

12.Chương 12 - Thánh Long Kỵ Sĩ (1)

13.Chương 13 - Thánh Long Kỵ Sĩ (2)

14.Chương 14 - Giáo Hoàng.

15.Chương 15 - Tiến Vào Địa Ngục.

16.Chương 16 - Địa Ngục Cư Dân.

17.Chương 17 - Vô Đề.

18.Chương 18 - Lục Giai Và Tiếp Tục Lên Đường.

19.Chương 19 - Đấu Thiên Sứ.

20.Chương 20 - Đau Thương Mất Mát!!

21.Chương 21 - Đạm Đài Thánh Địa.

22.Chương 22 - Ngũ Tà.

23.Chương 23 - Hấp Công Phi Thăng!

24.Chương 24 - Vô Tận Hải - Phong Lôi Thành!!

25.Chương 25 - Luyện Thần Đạo.

26.Chương 26 - Thông Thiên Ma Uy.

27.Chương 27 - Thánh Thành Và Cửu Trọng Thiên.

28.Chương 28 - Xuất Hải.

29.Chương 29 - Khôi Lỗi Dẫn Thần.

30.Chương 30 - Hỗn Độn Tinh Thiết.

31.Chương 31 - Hỗn Độn Tinh Thiết (2)

32.Chương 32 - Ngân Nguyệt Thành.

33.Chương 33 - Tà Ác Vương Giả.

34.Chương 34 - Phá Diệt Pháp Mục!

35.Chương 35 - Đạo Chi Thủ.

36.Chương 36 - Thiên Tinh Cung.

37.Chương 37 - Thiên Tinh Cung (2)

38.Chương 38 - Thiên Tinh Cung (3)

39.Chương 39 - Thiên Tinh Cung (4) -

40.Chương 40 - Thiên Tinh Cung (5).

41.Chương 41 - Huyền Băng Xà Và Băng Phách.

42.Chương 42 - Lôi Thú.

43.Chương 43 - Tập Kích.

44.Chương 44 - Đại Chiến Khởi.

45.Chương 45 - Khốn Cảnh!

46.Chương 46 - Thánh Chiến Thiên Sứ.

47.Chương 47 - Sáu Mươi Năm.

48.Chương 48 - Trích Tinh Thủ.

49.Chương 49 - Thú Triều!

50.Chương 50 - Hội Nghị!

51.Chương 51 - Yêu Cung.

52.Chương 52 - Huyền Vũ.

53.Chương 53 - Tiếp Viện.

54.Chương 54 - Kế Hoạch.

55.Chương 55 - Nhân Thú Quyết Chiến (1)

56.Chương 56 - Nhân Thú Quyết Chiến (2)

57.Chương 57 - Nhân Thú Đại Chiến (3)

58.Chương 58 - Nhân Thú Đại Chiến (3)

59.Chương 59 - Nhân Thú Đại Chiến (4)

60.Chương 60 - Đại Thắng.

61.Chương 61 - Rời Đi.

62.Chương 62 - Sinh Mạng Thần Đô.

63.Chương 63 - Đấu Chiến Trường.

64.Chương 64 - Khiêu Chiến.

65.Chương 65 - Quyết Đấu.

66.Chương 66 - Trộm.

67.Chương 67 - Dị Biến Trong Thông Đạo.

68.Chương 68 - Đào Thoát!

69.Chương 69 - Thần Cơ.

70.Chương 70 - Thiên La Thành.

71.Chương 71 - Yêu Thú.

72.Chương 72 - Xuất Phát.

73.Chương 73 - Giao Chiến.

74.Chương 74 - Giải Quyết.

75.Chương 75 - Vạn Bảo Đại Hội.

76.Chương 76 - Vân Gia.

77.Chương 77 - Huyễn Vô Tình.

78.Chương 78 - Giao Dịch Hội.

79.Chương 79 - Minh Hồ Thạch.

80.Chương 80 - Thần Chiến Và Nhất Tuyến Sinh Cơ Đại Pháp.

81.Chương 81 - Vạn Linh Trấn Không Trận.

82.Chương 82 - Ngũ Sắc Huyền Giới.

83.Chương 83 - Tổ Linh Chiến (1)

84.Chương 84 - Tổ Linh Chiến (2)

85.Chương 85 - Tổ Linh Chiến (3)

86.Chương 86 - Tổ Linh Chiến (4)

87.Chương 87 - Kết Quả!

88.Chương 88 - Âm Mưu.

89.Chương 89 - Gặp Lại.

90.Chương 90 - Thần Gia Lục Tổ (Tử Kiếp)

91.Chương 91 - Khởi Đầu Mới.

92.Chương 92 - Thức Tỉnh (1)!

93.Chương 93 - Thức Tỉnh (2)

94.Chương 94 - Nạp Lan Nhược Yên, Nạp Lan Nhược Thủy!!

95.Chương 95 - Khảo Nghiệm.

96.Chương 96 - Lập Uy

97.Chương 97 - Xuất Chinh

98.Chương 98 - Quyết Chiến

99.Chương 99 - Chân Tướng (1)

100.Chương 100 - Chân Tướng (2)

101.Chương 101 - Phá Địch (1)

102.Chương 102 - Phá Địch (2)

103.Chương 103 - Lão Yêu Quái

104.Chương 104 - Đến Phiên Ma Thú

105.Chương 105 - Đến Phiên Ma Thú (2)

106.Chương 106 - Đến Phiên Ma Thú (3)

107.Chương 107 - Đến Phiên Ma Thú (4)

108.Chương 108 - Đến Phiên Ma Thú (5)

109.Chương 109 - Hoang Sơn Kịch Chiến (1)

110.Chương 110 - Hoang Sơn Kịch Chiến (2)

111.Chương 111 - Hoang Sơn Kịch Chiến (3)

112.Chương 112 - Hoang Sơn Kịch Chiến (4)

113.Chương 113 - Lại Đến Tàng Bảo Các (1)

114.Chương 114 - Lại Đến Tàng Bảo Các (2)

115.Chương 115 - Luyện Hóa!

116.Chương 116 - Thần Phong Học Viện - Đông Phương Phượng Hoàng!!

117.Chương 117 - Vạn Ma Cốc (1)

118.Chương 118 - Vạn Ma Cốc (2)

119.Chương 119 - Vạn Ma Cốc (3)

120.Chương 120 - Vạn Ma Cốc (4)

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot