Cover Image

Thiên Thu

Giới thiệu:

Siêu phẩm Thiên Thu của tác giả Trưởng Tôn Lăng Ngọc lấy bối cảnh tại thời điểm 15 tuổi, nàng mang theo một tâm hồn ngây thơ trong sáng bước chân vào hậu cung Vạn Thành Quốc. Vốn tưởng hoàng cung la nơi không có tình người nhưng cho đến khi nàng gặp hắn.

25 tuổi, nàng trở thành sủng phi của hắn, nhận sự che chở yêu thương của hắn. Hậu cung 3000 giai lệ nhưng nàng chiếm vị trí quan trọng nhất trong sổ tay sử dụng sủng phi của hắn. Hắn cho nàng cảm giác là nữ tử ngôn tình cổ đại hạnh phúc nhất thế gian.

35 tuổi, mọi thứ thay đổi, tình cảm hắn dành cho nàng dần dần mờ nhạt, tỷ muội lần lượt phản bội nàng. Khi đọc truyện hay ta sẽ thấy, để bảo vệ bản thân, nàng thay đổi và tự biến mình thành một con quỷ dữ khát máu.

45 tuổi, nàng đứng trên đỉnh cao của quyền lực và phú quý. Nhìn nàng giống như có trong tay mọi thứ nhưng ít ai biết nàng đã phải đánh đổi thứ gì.

Bằng hữu, kẻ thù, con cái, phu quân...

Khi ngoảnh lại mới biết tất cả chẳng còn lại gì... có quyền lực nhưng chẳng ai ở bên cạnh.

D.sách chương

1.Chương 1 - Chế Độ Hậu Cung - Hậu Phi Của Thái Tử, Vương Gia

2.Chương 2 - Thiên Thu Truyện

3.Chương 3 - Chương 1.3

4.Chương 4 - Chương 2

5.Chương 5 - Chương 3

6.Chương 6 - Chương 4

7.Chương 7 - Chương 5

8.Chương 8 - Chương 6

9.Chương 9 - Chương 7

10.Chương 10 - Chương 8

11.Chương 11 - Chương 9

12.Chương 12 - Chương 10

13.Chương 13 - Chương 11

14.Chương 14 - Chương 12

15.Chương 15 - Chương 13

16.Chương 16 - Chương 14

17.Chương 17 - Chương 15

18.Chương 18 - Chương 16

19.Chương 19 - Chương 17

20.Chương 20 - Chương 18

21.Chương 21 - Chương 19

22.Chương 22 - Chương 20

23.Chương 23 - Chương 21

24.Chương 24 - Chương 22

25.Chương 25 - Chương 23

26.Chương 26 - Chương 24

27.Chương 27 - Chương 25

28.Chương 28 - Chương 26

29.Chương 29 - Chương 27

30.Chương 30 - Chương 28

31.Chương 31 - Chương 29

32.Chương 32 - Chương 30

33.Chương 33 - Chương 31

34.Chương 34 - Chương 32

35.Chương 35 - Chương 33

36.Chương 36 - Chương 34

37.Chương 37 - Chương 35

38.Chương 38 - Chương 36

39.Chương 39 - Chương 37

40.Chương 40 - Chương 38

41.Chương 41 - Chương 39

42.Chương 42 - Chương 40

43.Chương 43 - Chương 41

44.Chương 44 - Chương 42

45.Chương 45 - Chương 43

46.Chương 46 - Chương 44

47.Chương 47 - Chương 45

48.Chương 48 - Chương 46

49.Chương 49 - Chương 47

50.Chương 50 - Chương 48

51.Chương 51 - Chương 49

52.Chương 52 - Chương 50

53.Chương 53 - Chương 51

54.Chương 54 - Chương 52

55.Chương 55 - Chương 53

56.Chương 56 - Chương 54

57.Chương 57 - Chương 55

58.Chương 58 - Chương 56

59.Chương 59 - Chương 57

60.Chương 60 - Chương 58

61.Chương 61 - Chương 59

62.Chương 62 - Chương 60

63.Chương 63 - Chương 61

64.Chương 64 - Chương 62

65.Chương 65 - Chương 63.1

66.Chương 66 - Chương 63.2

67.Chương 67 - Chương 64

68.Chương 68 - Chương 65

69.Chương 69 - Chương 66

70.Chương 70 - Chương 67

71.Chương 71 - Chương 68

72.Chương 72 - Chương 69

73.Chương 73 - Chương 70

74.Chương 74 - Chương 71

75.Chương 75 - Chương 72

76.Chương 76 - Chương 73

77.Chương 77 - Chương 74

78.Chương 78 - Chương 75

79.Chương 79 - Chương 76

80.Chương 80 - Chương 77

81.Chương 81 - Chương 78

82.Chương 82 - Chương 79

83.Chương 83 - Chương 80

84.Chương 84 - Chương 81

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot