Cover Image

Tiên Đạo Cầu Tác

Giới thiệu:

Bạn đang đọc truyện Tiên Đạo Cầu Tác của tác giả Trùng Trĩ trên trang đọc truyện online. Thần Châu Hạo Thổ, mảnh đất này không biết đã tồn tại bao lâu rồi, nơi đây yêu thú hoành hành, khí hậu khắc nghiệt, từ xưa đến nay, tồn tại vô số thế lực mạnh mẽ vì tranh đoạt tài nguyên và không gian sinh tồn mà cả ngày tranh đấu.

Nhưng ngay cả sự tồn tại cường đại đó ở trước mặt sự uy nghiêm của trời đất cũng tỏ ra vô cùng nhỏ bé.Không biết từ khi nào, cũng không biết là tự nhiên tiến hóa hay là kiệt tác trong lúc vô ý của các vị tiên nhân mà loài người đã sinh ra.Cùng so sánh với những chủng tộc và yêu thú đã tồn tại từ xa xưa đó, lực lượng của loài người thật quá nhỏ bé, nhưng năng lực học tập và sáng tạo của loài người thật đáng kinh ngạc, loài người cuối cùng đã học được cách tạo ra lửa, dệt lưới, trồng lương thực, xây dựng nhà cửa, vẫn có thể lấy lực lượng nhỏ bé không đủ để nói đến ở trong hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt đó tranh đoạt được một mảnh không gian sinh tồn.

Nhưng lòng tham của con người lại là vô cùng vô tận, sau khi đã giải quyết vấn đề sinh tồn và ăn mặc, vỗn có tinh thần nhân định thắng thiên, vô số con người tài trí cao tuyệt bắt đầu hướng đến mục tiêu mới mà nỗ lực, đó chính là ---- Trường sinh.Con người từ sau khi sinh ra, thì vô cùng ngưỡng mộ năng lực cường đại và sinh mệnh lâu dài của những chủng tộc đã tồn tại từ xa xưa đó, trải qua kinh nghiệm dò xét và học tập hơn vạn năm, con người cuối cùng cũng có được hệ thống công pháp của chính mình, lấy thân thể của chính mình làm một thiên địa nhỏ, hấp thu nguyên khí của thiên địa để rèn luyện bản thân.

Tuy nhiên chỉ có rất ít nhân tài có đủ thiên phú để tu luyện những công pháp đó, càng không thể có được sự trường sinh, nhưng lại làm cho những người có thể tu luyện này có thể lấy trăm tuổi trở lên để làm cơ sở, biết bao sinh tồn được rất nhiều năm tháng. Còn về năng lực của một người càng đạt đến trình độ quỷ khốc thần sầu, tu luyện đến cao nhất thậm chí có thể cùng chống lại với những chủng tộc xa xưa đó.Tuy nhiên trong loài người có cao nhân có năng lực tu luyện công pháp chân quyết càng ngày càng nhiều, nhân loại quyết tâm độc chiếm Thần Châu Hạo Thổ cũng càng ngày càng lớn. cuối cùng dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, những chủng tộc xa xưa kia, hoặc bị phong ấn, hoặc bị tru diệt, mà mảnh đại lục này cuối cùng bắt đầu là nơi chịu sự cai quản của con người. tuy nhiên vẫn là bất cứ lúc nào cũng có vùng đất tụ tập yêu thú tấn công con người, nhưng nói tóm lại, xã hội của loài người cũng bắt đầu phát triển yên bình ổn định ở dưới sự bảo vệ của người tu luyện. mà mảnh đất này, cũng bắt đầu từ lúc này được người ta gọi là Thần Châu Hạo Thổ.

D.sách chương

1.Q.1 - Chương 1 - Tinh Mộc Yêu Quái

2.Q.1 - Chương 2 - Đoạt Xá

3.Q.1 - Chương 3 - Tiên Duyên

4.Q.1 - Chương 4 - Bái Sư

5.Q.1 - Chương 5 - Cửu Hoa

6.Q.1 - Chương 6 - Khô Vinh

7.Q.1 - Chương 7 - Mười Năm

8.Q.1 - Chương 8 - Quan Chiến

9.Q.1 - Chương 9 - Quen Nhau

10.Q.1 - Chương 10 - Tích Cốc

11.Q.1 - Chương 11 - Pháp Khí

12.Q.1 - Chương 12 - Cưỡi Hạc Tây Thiên

13.Q.1 - Chương 13 - Hậu Sự

14.Q.1 - Chương 14 - Quyết Liệt

15.Q.1 - Chương 15 - Di Cư

16.Q.1 - Chương 16 - Cân Nhắc

17.Q.1 - Chương 17 - Đạo Pháp

18.Q.1 - Chương 18 - Dính Hoa

19.Q.1 - Chương 19 - Nhã Thảo

20.Q.1 - Chương 20 - Thi Đấu

21.Q.1 - Chương 21 - Ám Lưu

22.Q.1 - Chương 22 - Trước Trận Đấu

23.Q.1 - Chương 23 - Sơ Minh

24.Q.1 - Chương 24 - Khổ Chiến

25.Q.1 - Chương 25 - Toái Thạch

26.Q.1 - Chương 26 - Kinh Sợ

27.Q.1 - Chương 27 - Thương Thệ

28.Q.1 - Chương 28 - Thanh Linh

29.Q.1 - Chương 29 - Danh Hiển

30.Q.1 - Chương 30 - Cô Đơn

31.Q.1 - Chương 31 - Thần Thông

32.Q.1 - Chương 32 - Vận Mệnh

33.Q.1 - Chương 33 - Âm Ảnh

34.Q.1 - Chương 34 - Thắng Hiểm

35.Q.1 - Chương 35 - Thủy Hỏa

36.Q.1 - Chương 36 - Tứ Cường

37.Q.1 - Chương 37 - Lựa Chọn

38.Q.1 - Chương 38 - Kịch Đấu

39.Q.1 - Chương 39 - Huyết Chiến

40.Q.1 - Chương 40 - Như Nguyện

41.Q.1 - Chương 41 - Quyết Chiến

42.Q.1 - Chương 42 - Kim Hỏa

43.Q.1 - Chương 43 - Thắng Bại

44.Q.1 - Chương 44 - Trần Duyên

45.Q.1 - Chương 45 - Tiểu Trấn

46.Q.1 - Chương 46 - Cầu Sư

47.Q.1 - Chương 47 - Tiên Sư

48.Q.2 - Chương 1 - Trần Duyên

49.Q.2 - Chương 2 - Tiểu Trấn

50.Q.2 - Chương 3 - Cầu Sư

51.Q.2 - Chương 4 - Tiên Sư

52.Q.2 - Chương 5 - Đoán

53.Q.2 - Chương 6 - Dạ Tham

54.Q.2 - Chương 7 - Nguyên Nhân

55.Q.2 - Chương 8 - Hóa Linh

56.Q.2 - Chương 9 - Ly Khai

57.Q.2 - Chương 10 - Nam Hoang

58.Q.2 - Chương 11 - Ma Tung

59.Q.2 - Chương 12 - Ra Tay

60.Q.2 - Chương 13 - Quen Biết

61.Q.2 - Chương 14 - Lão Giả

62.Q.2 - Chương 15 - Truyền Thuyết

63.Q.2 - Chương 16 - Quyết Định

64.Q.2 - Chương 17 - Man Trại

65.Q.2 - Chương 18 - Quỷ Dị

66.Q.2 - Chương 19 - Huyền Tu

67.Q.2 - Chương 20 - Chiến Ma

68.Q.2 - Chương 21 - Dị Biến

69.Q.2 - Chương 22 - Đẫm Máu

70.Q.2 - Chương 23 - Kinh Biến

71.Q.2 - Chương 24 - Huyết Chiến

72.Q.2 - Chương 25 - Tuyệt Cảnh

73.Q.2 - Chương 26 - Kinh Biến

74.Q.2 - Chương 27 - Kết Cục

75.Q.2 - Chương 28 - Nhân Tình

76.Q.2 - Chương 29 - Đúng Sai

77.Q.2 - Chương 30 - Hậu Sự

78.Q.2 - Chương 31 - Đình Nhi

79.Q.2 - Chương 32 - Cáo Biệt

80.Q.2 - Chương 33 - Dư Âm

81.Q.2 - Chương 34 - Cố Địa

82.Q.2 - Chương 35 - Chiến Thú

83.Q.2 - Chương 36 - Ấu Thú

84.Q.2 - Chương 37 - Rời Đi

85.Q.2 - Chương 38 - Ngẫu Nhiên

86.Q.2 - Chương 39 - Phường Thị

87.Q.2 - Chương 40 - Trao Đổi

88.Q.2 - Chương 41 - Luyện Khí

89.Q.2 - Chương 42 - Xuất Khí

90.Q.2 - Chương 43 - Hồi Sơn

91.Q.3 - Chương 1 - Gia Ý

92.Q.3 - Chương 2 - Hỏa Diễm

93.Q.3 - Chương 3 - Bày Trận

94.Q.3 - Chương 4 - Bái Phỏng

95.Q.3 - Chương 5 - Kinh Ngạc

96.Q.3 - Chương 6 - Ngô Đồng

97.Q.3 - Chương 7 - Tâm Tư

98.Q.3 - Chương 8 - Thời Gian

99.Q.3 - Chương 9 - Xuất Phát

100.Q.3 - Chương 10 - Tử Ngân

101.Q.3 - Chương 11 - Chiêm Bàn (1)

102.Q.3 - Chương 12 - Nội Dung

103.Q.3 - Chương 13 - Dàn Xếp

104.Q.3 - Chương 14 - Hoàn Đảo

105.Q.3 - Chương 15 - Ngày Đầu Tiên

106.Q.3 - Chương 16 - Ban Đêm (1)

107.Q.3 - Chương 17 - Ban Đêm (2)

108.Q.3 - Chương 18 - Kính Tượng Thuật

109.Q.3 - Chương 19 - Ban Đêm

110.Q.3 - Chương 20 - Ngày Thứ Hai (1)

111.Q.3 - Chương 21 - Ngày Thứ Hai (2-3)

112.Q.3 - Chương 22 - Ngày Thứ Hai (4-5)

113.Q.3 - Chương 23 - Ngày Thứ Hai (6)

114.Q.3 - Chương 24 - Chấp Niệm.

115.Q.3 - Chương 25 - Cấm Kị

116.Q.3 - Chương 26 - Dị Biến

117.Q.3 - Chương 27 - Thứ Dạ (1) - Tâm Kinh

118.Q.3 - Chương 28 - Thứ Dạ (2) - Kinh Nghi

119.Q.3 - Chương 29 - Thứ Dạ (3) - Sai Kị

120.Q.3 - Chương 30 - Thứ Dạ (4) - Dạ Đàm

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot