Cover Image

Tiên Linh Đồ Phổ

Giới thiệu:

Bạn đang thưởng thức truyện ngôn tình sắc của tác giả Vân Cập có tựa đề Tiên Linh Đồ Phổ. Vạn năm trước tai họa từ trên trời rơi xuống, Thương Minh giới và các giới khác ngăn cách với nhau, đại đạo thông thiên lúc đó bị cắt đứt.

Vạn năm trôi qua, cuối cùng Thiên Cơ thứ mười ba cũng mở miệng xác nhận: con đường thông thiên sẽ được mở ra, thậm chí còn vĩ đại hơn trước! Hãy nhìn ta, nắm tay tiên linh đồ phổ, khai thông con đường tiên hiệp hay này.

Cùng ủng hộ tác giả bằng cách đón đọc truyện nhé.

D.sách chương

1.Chương 1 - Mở Đầu

2.Chương 2 - Nửa Đêm Gặp Quỷ

3.Chương 3 - Rơi Vào Tay Địch

4.Chương 4 - Hành Tung Quỷ Dị

5.Chương 6 - Bảo Vật Trong Truyền Thuyết

6.Chương 7 - Phong Ấn Không Giải Được

7.Chương 8 - Tính Toán

8.Chương 9 - Sinh Ngày

9.Chương 10 - Sinh Ngày

10.Chương 12 - Trên Đường

11.Chương 13 - Qua Duẫn Thành

12.Chương 14 - Huyền Uyên Quan

13.Chương 15 - Nhập Môn

14.Chương 16 - Dàn Xếp

15.Chương 17 - Triệu Kiến

16.Chương 18 - Dẫn Khí Nhập Thể

17.Chương 19 - Ngọc Cực Cung

18.Chương 20 - Nghe Đạo

19.Chương 21 - Kiếm Tu

20.Chương 22 - Tu Luyện

21.Chương 23 - Tuyển Kiếm

22.Chương 24 - Kiếm Tu Ba Cửa Ải

23.Chương 25 - Tu Sĩ Giao Lưu Hội

24.Chương 26 - Học Phù Thuật

25.Chương 27 - Lĩnh Ngộ Kiếm Khí

26.Chương 28 - Đều Là Ngộ

27.Chương 29 - Tiên Cảnh Câu Chuyện

28.Chương 30 - Một Cái Cơ Hội

29.Chương 61 - 61, Đẫm Máu

30.Chương 62 - 62, Đầm Sâu

31.Chương 63 - 63, Dòng Nước

32.Chương 64 - 64, Có Khác Thiên Địa

33.Chương 65 - 65, Núi Lửa

34.Chương 66 - 66, Ngoài Ý Muốn Hậu Quả

35.Chương 67 - 67, Lại Dò Xét

36.Chương 68 - 6 8, Sinh Tử Quan Đầu

37.Chương 69 - 69, Thượng Giới

38.Chương 70 - 70, Phi Liêm Thành

39.Chương 71 - Năm Đó

40.Chương 72 - 72, Giải Hoàn Cảnh

41.Chương 73 - 73, An Cư

42.Chương 74 - 74, Kiếm Tu Môn Phái

43.Chương 75 - 75, Thần Thức

44.Chương 76 - 76, Tiên Thư Lại Có Tự

45.Chương 77 - 77, Không Nhanh Khách

46.Chương 78 - 7 8, Báo Danh

47.Chương 79 - 79, Đo Tư Chất

48.Chương 80 - 80, Đặc Thù Xử

49.Chương 81 - Xuất Phát

50.Chương 82 - 82, Pháp Hội Bắt Đầu

51.Chương 83 - 83, Hỏi Tiên Lộ

52.Chương 84 - 84, Tông Môn Thử

53.Chương 85 - 85, Thứ Ba Thử

54.Chương 86 - 86, Cá Trong Chậu Ương

55.Chương 87 - 87, Nghiên Cô Nương

56.Chương 88 - 8 8, Liên Tiếp

57.Chương 89 - 89, Quá Quan

58.Chương 90 - 90, Lên Đường

59.Chương 91 - 91, Tông Môn

60.Chương 92 - 92, Lãm Nguyệt Phong

61.Chương 93 - 93, Cái Này Cũng Gọi Kiếm Tu

62.Chương 94 - 94, Sơn Môn Phòng Thủ

63.Chương 95 - 95, Tiểu Kiếm Trì

64.Chương 96 - 96, Đấu Kiếm

65.Chương 97 - 97, Chênh Lệch

66.Chương 98 - 9 8, Kiếm Tu Đệ Tử Sinh Hoạt

67.Chương 99 - 99, Mật Kỹ

68.Chương 100 - Luyện Khí Viên Mãn

69.Chương 101 - Chúc Dung Sơn

70.Chương 102 - 02, Đi Thuyền Mà Hướng

71.Chương 103 - 03, Địa Liệt Tuyền

72.Chương 104 - 04, Luận Bàn

73.Chương 105 - 05, Đứng Ngoài Quan Sát

74.Chương 106 - 06, Sinh Nghi

75.Chương 107 - 07, Rối Loạn

76.Chương 108 - 0 8, Bị Nhốt

77.Chương 109 - 09, Hiến Vật Quý

78.Chương 110 - Không Thể Làm Gì

79.Chương 111 - Trúc Cơ

80.Chương 112 - Thiên Cơ Lệnh

81.Chương 113 - Thương Hải Tang Điền

82.Chương 114 - Trở Về

83.Chương 115 - Bái Kiến

84.Chương 116 - Sư Phụ

85.Chương 117 - Mất Đi

86.Chương 118 - 8, Dời Chỗ Ở

87.Chương 119 - Sư Phụ Thứ Này

88.Chương 120 - 20, Vấn Đề

89.Chương 151 - 51, Ẩn Núp

90.Chương 152 - 52, Mai Phục

91.Chương 153 - 53, Phong Hộp Kiếm

92.Chương 154 - 54, Giao Dịch

93.Chương 155 - 55, Dưới Nước Di Phủ

94.Chương 156 - 56, Dây Leo Quấn Cây

95.Chương 157 - 57, Vạn Kiếm Luyện Tâm Trận

96.Chương 158 - 5 8, Động Rộng Rãi

97.Chương 159 - 59, Sống Chết Có Nhau

98.Chương 160 - 60, Nát Ở Trong Lòng

99.Chương 161 - Bị Đùa Nghịch

100.Chương 162 - 62, Giao Chiến

101.Chương 163 - 63, Ám Thương

102.Chương 164 - 64, Chiến Công

103.Chương 165 - 65, Mua Bán

104.Chương 166 - 66, Chiến Công Bảng

105.Chương 167 - 67, Bái Kiến Sư Tôn

106.Chương 168 - 6 8, Có Biến

107.Chương 169 - 69, Thảm Hoạ

108.Chương 170 - 70, Sau Đó

109.Chương 171 - 71, Xung Đột

110.Chương 172 - 72, Tự Cứu

111.Chương 173 - 73, Tổ Chức

112.Chương 174 - 74, Phát Triển

113.Chương 175 - 75, Ngẫu Nhiên Gặp

114.Chương 176 - 76, Mời

115.Chương 177 - 77, Tiếp Ứng

116.Chương 178 - 7 8, Nội Chiến

117.Chương 179 - 79, Tự Bạo

118.Chương 180 - 80, Trước Khi Chết Nhắc Nhở

119.Chương 181 - 81, Nguyên Do

120.Chương 182 - 82, Thất Lạc

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot