Cover Image

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp

Giới thiệu:

Truyện Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp của tác giả Qifu A sẽ khiến người đọc cảm nhận được câu chuyện tiểu thuyết cổ tích con vịt xấu xí gặp con thiên nga.

Ngô Ngông sau khi ăn xong lại say rượu lái xe không phanh khiến chiếc xe rơi xuống núi cứ nghĩ mình sẽ chết.

Nhưng khi hắn xuyên không và tỉnh dậy lại thấy mình lúc 20 tuổi liệu hắn có trân trọng cơ hội này mà làm lại câu truyện về cuộc đời hay không mời các bạn đón xem

D.sách chương

1.Chương 1 - Vịt Con Xấu Xí Sống Lại

2.Chương 1 - Vịt Con Xấu Xí Sống Lại

3.Chương 2 - Vịt Con Xấu Xí

4.Chương 2 - Vịt Con Xấu Xí

5.Chương 3 - Vịt Con Xấu Xí Tự Ti

6.Chương 3 - Vịt Con Xấu Xí Tự Ti

7.Chương 4 - Vịt Con Xấu Xí Bị Trèo Tường

8.Chương 4 - Vịt Con Xấu Xí Bị Trèo Tường

9.Chương 5 - Vịt Con Xấu Xí Trận Đầu Giành Thắng Lợi

10.Chương 5 - Vịt Con Xấu Xí Trận Đầu Giành Thắng Lợi

11.Chương 6 - Vịt Chọi Một Tháng Được 575

12.Chương 6 - Vịt Chọi Một Tháng Được 575

13.Chương 7 - Vịt Con Xấu Xí Hít Xà Đơn

14.Chương 7 - Vịt Con Xấu Xí Hít Xà Đơn

15.Chương 8 - Vịt Con Xấu Xí Xù Lông

16.Chương 8 - Vịt Con Xấu Xí Xù Lông

17.Chương 9 - Vịt Con Xấu Xí –Tính Buồn Khổ

18.Chương 9 - Vịt Con Xấu Xí –Tính Buồn Khổ

19.Chương 10 - Vịt Con Xấu Xí Bị Ăn Đậu Hủ

20.Chương 10 - Vịt Con Xấu Xí Bị Ăn Đậu Hủ

21.Chương 11 - Vịt Con Xấu Xí Áo Gấm Về Nhà

22.Chương 11 - Vịt Con Xấu Xí Áo Gấm Về Nhà

23.Chương 12 - Vịt Con Xấu Xí Chạy Không Thoát

24.Chương 12 - Vịt Con Xấu Xí Chạy Không Thoát

25.Chương 13 - Vịt Con Xấu Xí Vịt Bay Chó Sủa

26.Chương 13 - Vịt Con Xấu Xí Vịt Bay Chó Sủa

27.Chương 14 - Vịt Con Xấu Xí Mảnh Mai

28.Chương 14 - Vịt Con Xấu Xí Mảnh Mai

29.Chương 15 - Vịt Con Xấu Xí Hách Suất Khí

30.Chương 15 - Vịt Con Xấu Xí Hách Suất Khí

31.Chương 16 - Vịt Con Xấu Xí Bị Câu Dẫn

32.Chương 16 - Vịt Con Xấu Xí Bị Câu Dẫn

33.Chương 17 - Vịt Con Xấu Xí Chọc Người Nổi Giận

34.Chương 17 - Vịt Con Xấu Xí Chọc Người Nổi Giận

35.Chương 18 - Vịt Con Xấu Xí Đắc Tội Đại Hôi Lang

36.Chương 18 - Vịt Con Xấu Xí Đắc Tội Đại Hôi Lang

37.Chương 19 - Vịt Con Xấu Xí Gập Gối Trường Đàm

38.Chương 19 - Vịt Con Xấu Xí Gập Gối Trường Đàm

39.Chương 20 - Vịt Con Xấu Xí Dị Sàng Đồng Mộng

40.Chương 20 - Vịt Con Xấu Xí Dị Sàng Đồng Mộng

41.Chương 21 - Anh Cũng Không Biết Kêu Cái Gì Nữa Vịt Con À

42.Chương 21 - Anh Cũng Không Biết Kêu Cái Gì Nữa Vịt Con À

43.Chương 22 - Vịt Con Xấu Xí Hợp Lý Tránh Né

44.Chương 22 - Vịt Con Xấu Xí Hợp Lý Tránh Né

45.Chương 23 - Vịt Con Xấu Xí Bị Dụ Hoặc

46.Chương 23 - Vịt Con Xấu Xí Bị Dụ Hoặc

47.Chương 24 - Vịt Con Xấu Xí Chuẩn Bị Xoay Mông

48.Chương 24 - Vịt Con Xấu Xí Chuẩn Bị Xoay Mông

49.Chương 25 - Vịt Con Xấu Xí Đang Xoay Mông

50.Chương 25 - Vịt Con Xấu Xí Đang Xoay Mông

51.Chương 26 - Vịt Con Xấu Xí Trần Truồng

52.Chương 26 - Vịt Con Xấu Xí Trần Truồng

53.Chương 27 - Vịt Con Xấu Xí Bị Đánh Gãy Gian Tình

54.Chương 27 - Vịt Con Xấu Xí Bị Đánh Gãy Gian Tình

55.Chương 28 - Vịt Con Xấu Xí Hôn Tới Hôn Lui

56.Chương 28 - Vịt Con Xấu Xí Hôn Tới Hôn Lui

57.Chương 29 - Vịt Con Xấu Xí Bạo Lực

58.Chương 29 - Vịt Con Xấu Xí Bạo Lực

59.Chương 30 - Vịt Con Xấu Xí Huyết Tinh (Huyết Tinh Cẩn Thận Khi Đi Vào)

60.Chương 30 - Vịt Con Xấu Xí Huyết Tinh (Huyết Tinh Cẩn Thận Khi Đi Vào)

61.Chương 31 - Vịt Con Xấu Xí Bại Lộ

62.Chương 31 - Vịt Con Xấu Xí Bại Lộ

63.Chương 32 - Vịt Con Xấu Xí Hoài Nghi

64.Chương 32 - Vịt Con Xấu Xí Hoài Nghi

65.Chương 33 - Vịt Con Xấu Xí Bị Ôm Kiểu Công Chúa

66.Chương 33 - Vịt Con Xấu Xí Bị Ôm Kiểu Công Chúa

67.Chương 34 - Vịt Con Xấu Xí Về Nhà

68.Chương 34 - Vịt Con Xấu Xí Về Nhà

69.Chương 35 - Vịt Con Xấu Xí Đuổi Bò Sữa

70.Chương 35 - Vịt Con Xấu Xí Đuổi Bò Sữa

71.Chương 36 - Vịt Con Xấu Xí Tiểu Nhân Thản Đản Đản

72.Chương 36 - Vịt Con Xấu Xí Tiểu Nhân Thản Đản Đản

73.Chương 37 - Vịt Con Xấu Xí Có Ngực Lớn Kinh Trời

74.Chương 37 - Vịt Con Xấu Xí Có Ngực Lớn Kinh Trời

75.Chương 38 - Vịt Con Xấu Xí Bị Cắn

76.Chương 38 - Vịt Con Xấu Xí Bị Cắn

77.Chương 39 - Vịt Con Xấu Xí Khủng Hoảng

78.Chương 39 - Vịt Con Xấu Xí Khủng Hoảng

79.Chương 40 - Vịt Con Xấu Xí Bị Hoài Nghi

80.Chương 40 - Vịt Con Xấu Xí Bị Hoài Nghi

81.Chương 41 - Vịt Con Xấu Xí Thông Báo Trong Mộng

82.Chương 41 - Vịt Con Xấu Xí Thông Báo Trong Mộng

83.Chương 42 - Vịt Con Xấu Xí Ly Biệt

84.Chương 42 - Vịt Con Xấu Xí Ly Biệt

85.Chương 43 - Vịt Con Xấu Xí Ăn Thịt Vịt Quay

86.Chương 43 - Vịt Con Xấu Xí Ăn Thịt Vịt Quay

87.Chương 44 - Vịt Con Xấu Xí Lặp Lại Ác Mộng

88.Chương 44 - Vịt Con Xấu Xí Lặp Lại Ác Mộng

89.Chương 45 - Vịt Con Xấu Xí Đi Từng Bước Một Đến

90.Chương 45 - Vịt Con Xấu Xí Đi Từng Bước Một Đến

91.Chương 46 - Vịt Con Xấu Xí Không Bình Thường

92.Chương 46 - Vịt Con Xấu Xí Không Bình Thường

93.Chương 47 - Vịt Con Xấu Xí Rối Bù Bù

94.Chương 47 - Vịt Con Xấu Xí Rối Bù Bù

95.Chương 48 - Vịt Con Xấu Xí Chuyển Tiếp

96.Chương 48 - Vịt Con Xấu Xí Chuyển Tiếp

97.Chương 49 - Vịt Con Xấu Xí Nhanh Chóng Kết Hôn

98.Chương 49 - Vịt Con Xấu Xí Nhanh Chóng Kết Hôn

99.Chương 50 - Vịt Con Xấu Xí Bóp Vỡ Đản Thiên Nga

100.Chương 50 - Vịt Con Xấu Xí Bóp Vỡ Đản Thiên Nga

101.Chương 51 - Vịt Con Xấu Xí Ngực To Sơ Hiện

102.Chương 51 - Vịt Con Xấu Xí Ngực To Sơ Hiện

103.Chương 52 - Vịt Con Xấu Xí Ngực To Lõa Lồ

104.Chương 52 - Vịt Con Xấu Xí Ngực To Lõa Lồ

105.Chương 53 - Có Thiên Nga Đen Làm Bạn Vịt Con Xấu Xí

106.Chương 53 - Có Thiên Nga Đen Làm Bạn Vịt Con Xấu Xí

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot