Cover Image

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Giới thiệu:

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo là tựa truyện hay của Hắc Huyền nói về thà bị cả vạn người ghen ghét, đố kỵ còn hơn là được một người thương hại. *​

Mười sáu năm trước, Tiêu Dao Tiên Quân - Bạch Diệc, một trong bảy đại tán tiên ở Cửu Vực chết trên đỉnh Thường Dương Sơn làm tu chân giới chấn động, Cửu Vực vì thế mà bùng lên một trường khói lửa.

Mười sáu năm sau, thiếu niên Bạch Dịch bị mù cả hai mắt nhưng thà bị cả vạn người ghen ghét chứ không chịu để một người thương hại tay chống dù gỗ, kéo theo bao giông tố tới con hẻm Bố Y, dùng kinh nghiệm của vạn năm tu chân bước lên con đường tiên hiệp tu tiên, đúc lại Tiêu Dao Đạo...

Thêm một tựa truyện nổi bật không kém như Phàm Nhân tu tiên 2 của tác giả Vong Ngữ. Cùng theo dõi và đón đọc truyện nhé.

D.sách chương

1.Q.1 - Chương 1 - Thư Sinh Mù

2.Q.1 - Chương 2 - Tỉnh Lại

3.Q.1 - Chương 3 - Vũ Kỹ

4.Q.1 - Chương 4 - Phương Thuốc Bí Truyền

5.Q.1 - Chương 5 - Tu Chân Giả

6.Q.1 - Chương 6 - Cửu Hương Trùng

7.Q.1 - Chương 7 - Xú Thảo

8.Q.1 - Chương 8 - Trùng Vũ

9.Q.1 - Chương 9 - Tiểu Vương Gia

10.Q.1 - Chương 10 - Ngươi Cắn Thay Ta

11.Q.1 - Chương 11 - Khảo Thí Tiên

12.Q.1 - Chương 12 - Thành Thanh Thủy

13.Q.1 - Chương 13 - Ngươi Còn Chưa Phải Là Vua

14.Q.1 - Chương 14 - Thiên Cơ Tỏa

15.Q.1 - Chương 15 - Điềm Quận Chúa

16.Q.1 - Chương 16 - Khôi Lỗi Thuật

17.Q.1 - Chương 17 - Một Viên Linh Thạch

18.Q.1 - Chương 18 - Tiên Gia Đại Khảo

19.Q.1 - Chương 19 - Một Hoa Trăm Cỏ

20.Q.1 - Chương 20 - Nhập Vân Cốc

21.Q.1 - Chương 21 - Mộc Nhân Thạch

22.Q.1 - Chương 22 - Tranh Giành Đồ Đệ

23.Q.1 - Chương 23 - Văn Đoạt Võ Lấy

24.Q.1 - Chương 24 - Sư Huynh Đại Xuyên

25.Q.1 - Chương 25 - Tụ Lô Thành Đào

26.Q.1 - Chương 26 - Tiểu Thúc

27.Q.1 - Chương 28 - Nhiệm Vụ Ngoại Môn

28.Q.1 - Chương 29 - Thay Xà Đổi Cột

29.Q.1 - Chương 30 - Chương 30

30.Q.1 - Chương 31 - Kiếm Xuất Ra Kinh Động Mọi Người

31.Q.1 - Chương 32 - Mộc Nhân Khôi Lỗi

32.Q.1 - Chương 33 - Một Cánh Cửa Ngăn Cản

33.Q.1 - Chương 34 - Dùng Mạng Đền Mạng

34.Q.1 - Chương 35 - Thuận Buồm Xuôi Gió

35.Q.1 - Chương 36 - Quỷ Vật Đáng Sợ

36.Q.1 - Chương 37 - Đã Từng Là Thiên Tài

37.Q.1 - Chương 38 - Câu Linh Trận

38.Q.1 - Chương 39 - Hai Loại Tài Liệu

39.Q.1 - Chương 40 - Miễn Cưỡng Lấy Cớ

40.Q.1 - Chương 41 - Hòe Tinh Lưu Ly (*)

41.Q.1 - Chương 42 - Nạp Hồn Thuật

42.Q.1 - Chương 43 - Kinh Biến Nhập Vân Cốc

43.Q.1 - Chương 44 - Chấp Pháp Trưởng Lão

44.Q.1 - Chương 45 - Bạn Sinh Linh Diễm

45.Q.1 - Chương 46 - Đại Phổ Bố Cục

46.Q.1 - Chương 47 - Di Chuyển

47.Q.1 - Chương 48 - Thương Vân Tông

48.Q.1 - Chương 49 - Nhiệm Vụ Tông Môn

49.Q.1 - Chương 50 - Nghê Sư Tỷ

50.Q.1 - Chương 51 - Phong Thảo Viên

51.Q.2 - Chương 52 - Nghĩ Triều

52.Q.2 - Chương 53 - Kiến Chúa Tiến Đến

53.Q.2 - Chương 54 - Minh Loa Nghĩ

54.Q.2 - Chương 55 - Năng Lực Của Chúc Long

55.Q.2 - Chương 56 - Vương Nhiễm Trở Về

56.Q.2 - Chương 57 - Tông Môn Dị Động

57.Q.2 - Chương 58 - Quy Tổ

58.Q.2 - Chương 59 - Ban Thưởng Bị Đoạt

59.Q.2 - Chương 60 - Túi Trữ Đồ

60.Q.2 - Chương 61 - Lời Nói Và Việc Làm Như Một

61.Q.2 - Chương 62 - Cửu Khúc Đan Văn

62.Q.2 - Chương 63 - Thiên Lao Phong Câu

63.Q.2 - Chương 64 - Cắt Thịt Dẫn Kiến

64.Q.2 - Chương 65 - Bách Diện Ngư Kiểm

65.Q.2 - Chương 66 - Đan Các Thủ Đồ

66.Q.2 - Chương 67 - Ba Trăm Đứa Trẻ

67.Q.2 - Chương 68 - Tâm Vững Như Đá

68.Q.2 - Chương 69 - Ẩn Thân Phù

69.Q.2 - Chương 70 - Thiên Lao Xương Trắng

70.Q.2 - Chương 71 - Linh Căn Tác Dụng

71.Q.2 - Chương 72 - Huynh Muội Gặp Lại

72.Q.2 - Chương 73 - Song Thân Tử Mẫu Pháp Khí

73.Q.2 - Chương 74 - Thanh Châu Minh Ngọc

74.Q.2 - Chương 75 - Địa Hỏa Quật

75.Q.2 - Chương 76 - Thiên Cơ Khôi Lỗi

76.Q.2 - Chương 77 - Kẻ Bần Hàn

77.Q.2 - Chương 78 - Một Khối Gỗ Mục

78.Q.2 - Chương 79 - Phượng Minh Kiếm Pháp

79.Q.2 - Chương 80 - Đảo Thiên Công

80.Q.2 - Chương 81 - Tạm Thời Quyết Định

81.Q.2 - Chương 82 - Đan Văn Cùng Độc Văn

82.Q.2 - Chương 83 - Thái Hằng Hành Trình

83.Q.2 - Chương 84 - Rèn Luyện Bắt Đầu

84.Q.2 - Chương 85 - Thanh Hoa Mãng

85.Q.2 - Chương 86 - Ta Có Một Con Ngỗng

86.Q.2 - Chương 87 - Hoa Nhị Thảo

87.Q.2 - Chương 88 - Dọa Vỡ Mật Đệ Tử

88.Q.2 - Chương 89 - Hạp Cốc Sát Cơ

89.Q.2 - Chương 90 - Ngự Kiếm Quyết

90.Q.2 - Chương 91 - Rừng Trúc Cây Nấm

91.Q.2 - Chương 92 - Giả Tượng

92.Q.2 - Chương 93 - Thân Phận Nghịch Chuyển

93.Q.2 - Chương 94 - Chiến Lợi Phẩm

94.Q.2 - Chương 95 - Ác Quỷ Ngàn Năm

95.Q.2 - Chương 96 - Thượng Cổ Quỷ Ngữ

96.Q.2 - Chương 97 - Hoàng Thạch Lĩnh

97.Q.2 - Chương 98 - Thạch Lĩnh Phường Thị

98.Q.2 - Chương 99 - Mời

99.Q.2 - Chương 100 - Ngân Tình Hồ

100.Q.2 - Chương 101 - Đắng Chát Phu Thê

101.Q.2 - Chương 102 - Hòa Thượng Ăn Thịt Người

102.Q.2 - Chương 103 - Giới Ba

103.Q.2 - Chương 104 - Bị Ăn Tư Vị

104.Q.2 - Chương 105 - Không Có Tư Cách Luân Hồi

105.Q.2 - Chương 106 - Cửu U Hàn Khí

106.Q.2 - Chương 107 - Bạch Ngọc Mất Tích

107.Q.2 - Chương 108 - Hồi Ức Lạ Lẫm

108.Q.2 - Chương 109 - Phần Cuối Trí Nhớ

109.Q.2 - Chương 110 - Mê Vụ Lâm

110.Q.2 - Chương 111 - Mãng Lân Chu

111.Q.2 - Chương 112 - Kiếm Trận Diệt Yêu

112.Q.2 - Chương 113 - Tà Thuật

113.Q.2 - Chương 114 - Tru Tà Lệnh

114.Q.2 - Chương 115 - Giao Dịch

115.Q.2 - Chương 116 - Chiêu Hồn Hoa Nở

116.Q.2 - Chương 117 - Quỷ Vật Tồn Tại

117.Q.2 - Chương 118 - Suy Đoán Kinh Khủng

118.Q.2 - Chương 119 - Tuyệt Mạch Đan

119.Q.2 - Chương 120 - Hư Đỉnh Chi Pháp

120.Q.2 - Chương 121 - Tiên Phủ Vệ

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot