Cover Image

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Giới thiệu:

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ là một câu truyện với đủ các thể loại chạm mạch, ngốc ngốc.

Nhân vật chính trong truyện tiên hiệp hay mỗi khi khẫn trương thì quen thói giả vờ mặt than.

Bàn tay vàng lớn nhất là đại ca, ngoài ra còn có hai đứa ngốc thích làm nũng, ham ăn;

Phải chống lại Marry Sue luôn thích chiếm hết nam nhân tốt trong thiên hạ, đạt đến trình độ chơi xỏ nàng cả đời.

Mời các bạn theo dõi truyện xuyên không nữ cường để khám phá những bí ẩn đằng sau nhân vật Marry Sue.

D.sách chương

1.Chương 1 - Chương 1

2.Chương 2 - Thiện Quỷ

3.Chương 3 - Hồn Lực

4.Chương 4 - Mary Sue Hắc Ám

5.Chương 5 - Không Muốn Bỏ Trốn

6.Chương 6 - Tái Tạo Linh Căn

7.Chương 7 - Con Yêu Thú Quái Lạ

8.Chương 8 - Người Nghèo Thật Đáng Thương

9.Chương 9 - Tiệm Linh Phù (Bùa Chú)

10.Chương 10 - Tô Hồng Phi

11.Chương 11 - Liễu Thành Phong

12.Chương 12 - Dãy Núi Thập Vạn

13.Chương 13 - Đều Là Đứa Ham Ăn

14.Chương 14 - Kẻ Thích Gây Chuyện Thị Phi

15.Chương 15 - Hoa Đào Nở Từng Đoá.

16.Chương 16 - Xây Đựng Hang Ổ

17.Chương 17 - Sung Sướng Mà Quan Sát

18.Chương 18 - Yêu Thú Bảo Vệ Thức Ăn

19.Chương 19 - Yêu Thú Bạo Loạn

20.Chương 20 - Dung Hoán Thiên

21.Chương 21 - Bức Bách

22.Chương 22 - Yêu Liên Xuất Thế (1)

23.Chương 23 - Yêu Liên Xuất Thế (2)

24.Chương 24 - Yêu Liên Xuất Thế (3)

25.Chương 25 - Yêu Liên Xuất Thế (4)

26.Chương 26 - Yêu Liên Xuất Thế (5)

27.Chương 27 - Yêu Liên Xuất Thế (6)

28.Chương 28 - Yêu Liên Xuất Thế (7)

29.Chương 29 - Yêu Liên Xuất Thế (Cuối)

30.Chương 30 - Đại Ca

31.Chương 31 - Ngươi Muốn Chiến, Ta Liền Chiến

32.Chương 32 - Biến Cố

33.Chương 33 - Yêu Liên

34.Chương 34 - Trọng Thiên

35.Chương 35 - Xuất Quan

36.Chương 36 - Phá Hoại

37.Chương 37 - Chấp Pháp Đường

38.Chương 38 - Lại Gặp Tô Hồng Phi, Liễu Thành Phong

39.Chương 39 - Khách Không Mời

40.Chương 40 - Cửu Chuyển Linh Trận

41.Chương 41 - Phẩm Đức Cùng Số Mệnh

42.Chương 42 - Chuẩn Bị

43.Chương 43 - Tuyên Bố Của Nguyệt Thiên Dạ

44.Chương 44 - Gặp Lại Tư Hàn

45.Chương 45 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (1) - Thực Vật Sư Yêu Liên

46.Chương 46 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (2) - Chiếu Trạch Quái

47.Chương 47 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (3) - Tranh Chấp

48.Chương 48 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (4) - Kim Cương Viên

49.Chương 49 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (5) - Ma Tu

50.Chương 50 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (6) - Chiến Đấu

51.Chương 51 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (7) - Song Tử Hồ

52.Chương 52 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (8) - Mực Quỷ

53.Chương 53 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (9) - Tế Đàn

54.Chương 54 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (10) - Hành Lang Uốn Khúc Vô Tận

55.Chương 55 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (11) - Đế Vương Điện

56.Chương 56 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (12) - Quyền Trượng Thiên Dạ Tinh Thần

57.Chương 58 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (14) - Thiên Chướng Địa Cung

58.Chương 59 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (15) - Ám Hồn Thú

59.Chương 60 - Huyễn Thiên Bí Cảnh (16) - Trù Tuyến Trùng, Ma Huỳnh

60.Chương 91 - Ủ Rượu

61.Chương 92 - Bị Coi Trọng

62.Chương 93 - Mặt Nạ Thiên Diện

63.Chương 94 - Thủy Sâm Đảo

64.Chương 95 - Huyền Linh Minh Hỏa

65.Chương 96 - Thiên Diệp Tử La Thảo

66.Chương 97 - Rời Đảo

67.Chương 98 - Kết Đan

68.Chương 99 - Đánh Lén

69.Chương 100 - Bị Thương

70.Chương 101 - Băng Liên

71.Chương 102 - Sư Huynh Muội

72.Chương 103 - Đa Bảo Các

73.Chương 104 - Linh Chủng

74.Chương 105 - Hung Hăng

75.Chương 106 - Tiên Khí

76.Chương 107 - Kéo Cừu Hận

77.Chương 108 - Khôi Điểu (Con Chim Màu Xám Tro)

78.Chương 109 - Bốn Loại Huyết Thống

79.Chương 110 - Mây Trôi Bốn Phía.

80.Chương 111 - Tiến Vào Tháp

81.Chương 112 - Ma Thiên Kinh Vũ Cầm

82.Chương 113 - Quần Ẩu

83.Chương 114 - Cửu Vĩ Huyết Hồ

84.Chương 115 - Đấu Hồ

85.Chương 116 - Lưỡng Cực

86.Chương 117 - Khúc Vô Tửu

87.Chương 118 - Ốc Đảo

88.Chương 119 - Giằng Co

89.Chương 120 - Tan Vỡ

90.Chương 121 - Trận Hỗn Chiến

91.Chương 122 - Chữa Thương

92.Chương 123 - Tâm Thạch (Tim Của Đá)

93.Chương 124 - Cái Tiết Tấu Gì Đây?!

94.Chương 125 - Hảm Hại Người Khác Rất Sung Sướng

95.Chương 126 - Dị Biến

96.Chương 127 - Chương 127

97.Chương 128 - Xù Lông

98.Chương 129 - Bộ Mặt Thật Của Kẻ Gây Rối

99.Chương 130 - Đã Trở Về

100.Chương 131 - Chương 131

101.Chương 132 - Quá Sụp Đổ

102.Chương 133 - Hỗn Độn Châu

103.Chương 134 - Từ Bỏ

104.Chương 135 - Đại Ca Quá Oai Phong Khí Phách

105.Chương 136 - Kiểm Kê Phần Thưởng

106.Chương 137 - Một Đường Trở Về Toàn Đánh Nhau

107.Chương 138 - Chương 138

108.Chương 139 - Kiểu Nổi Danh

109.Chương 140 - Chương 140

110.Chương 141 - Không Có Văn Hóa Là Khủng Khiếp

111.Chương 142 - Nữ Lưu Manh

112.Chương 143 - Xuất Phát

113.Chương 144 - An Tức Hoa

114.Chương 145 - Oan Gia Ngõ Hẹp

115.Chương 146 - Không Gian Quyển Trục

116.Chương 147 - Quỷ Giới

117.Chương 148 - Nảy Sinh Cái Hạn Cuối Mới

118.Chương 149 - Quỷ Cương Thi

119.Chương 150 - Ong Mỹ Nhân Khô Lâu

120.Chương 151 - Đánh Hội Đồng Và Đốt Hội Đồng

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot