Cover Image

Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Giới thiệu:

Không ngờ có một ngày trong truyện Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn, Vũ Thiên hắn lại xuyên đến thế giới tiên hiệp của "Trường Sinh Bất Tử". Càng không ngờ đến hắn lại trở thành kim ô, cho dù cuối cũng trở thành Thiên Đế nhưng chỉ là viên đá lót đường cho Chung Sơn mà thôi.Không! Hắn nhất định không để điều đấy xảy ra. Vũ Thiên hắn phải trở về gặp lại mẹ, người đã luôn ở bên động viên, chăm sóc hắn, phải bước lên đỉnh ở thế giới này, khiến cho người người quỳ bái. Hắn đã biết kết cục dị giới của truyện thì nhất định sẽ không để uổng phí cơ hộixuyên không tuyệt vời như vậy. Mọi thứ cản trở đường đi của hắn này đều phải chết. Đón xem truyện hot trong tháng các bạn nhé.

D.sách chương

1.Chương 1 - Xuyên Việt Thành Kim Ô

2.Chương 2 - Hóa Hình, Tuyển Lộ Và Phân Thần

3.Chương 3 - Luận Bàn, Đế Kiếm, Tiến Vào Đại Thiên

4.Chương 4 - Kim Kê Nhất Tộc

5.Chương 5 - Chém Giết Và Thu Phục

6.Chương 6 - Thu Phục Kim Kê

7.Chương 7 - Tình Hình Đại Thiên Và Suy Tính Bước Tiếp Theo.

8.Chương 8 - Thu Phục Các Tộc

9.Chương 9 - Đại Yêu Thánh Đình

10.Chương 10 - Phong Thần Cường Địch Lai Phạm

11.Chương 11 - Nổi Danh Thiên Hạ Và Cuộc Thi Lớn Toàn Thiên Hạ.

12.Chương 12 - Trạng Nguyên Bạch Trạch, Anh Chiêu Và Năm Trăm Năm Sau

13.Chương 13 - Thống Nhất Thập Đại Cương Vực, Hoàng Tuyền Lộ Tin Tức.

14.Chương 14 - Binh Phát Ngự Yêu Tông

15.Chương 15 - Huyết Chiến Ngự Yêu Tông

16.Chương 16 - Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận

17.Chương 17 - Hạo Khí Thánh Nhân

18.Chương 18 - Vào Âm Phủ

19.Chương 19 - Thống Nhất Thiên Quỷ Cương Vực

20.Chương 20 - Binh Phạt Các Cương Vực

21.Chương 21 - U Tuyền Cương Vực

22.Chương 22 - Thôn Phệ Mệnh Tổ

23.Chương 23 - Đại Thu Hoạch

24.Chương 24 - Đụng Độ Đại Tự Tại Thiên Ma

25.Chương 25 - Đồ Thánh Giết Ma Lập Thiên Đình

26.Chương 26 - Thiên Số Nộ Vu Tộc Xuất

27.Chương 27 - Sơ Đại Lang Tổ Thái Âm

28.Chương 28 - Đột Phá Xuất Quan Trở Về

29.Chương 29 - Tình Hình Vu Tộc.

30.Chương 30 - Thiên Đế Đám Cưới Vu Tộc Phá Rối

31.Chương 31 - Chu Thiên Tinh Đấu Hiển Thần Uy

32.Chương 32 - Lại Kiến Thiên Số, Gặp Bách Hoàng Và Bế Quan

33.Chương 33 - An Bài Cuối Cùng,mười Chỉ Kim Ô

34.Chương 34 - Yêu Tộc Thập Thái Tử, Kim Ô Lục Áp

35.Chương 35 - Lục Áp Hành Trình, Cuối Cùng Trăm Năm

36.Chương 36 - Thập Nhật Hoành Không Hậu Nghệ Xạ Nhật

37.Chương 37 - Cửu Dương Thái Tử, Quyết Chiến

38.Chương 38 - Quyết Chiến

39.Chương 39 - Quyết Chiến (2)

40.Chương 40 - Quyết Chiến

41.Chương 41 - Bảy Thánh Thời Đại, Đại Thương Trụ Vương

42.Chương 42 - Nữ Oa Nộ, Nguyên Thủy Kế, Phong Thần Khởi

43.Chương 43 - Hồ Tộc Đắc Kỷ, Tử Nha, Công Báo

44.Chương 44 - Trụ Vương Tuyển Mỹ, Tô Hộ Phản Thương

45.Chương 45 - Đế Tuấn Phạt Ký Châu

46.Chương 46 - Đế Tuấn Phạt Ký Châu (2)

47.Chương 47 - Tô Đắc Kỷ

48.Chương 48 - Sanh Cầm Hồ Tộc Đắc Kỷ

49.Chương 49 - Hồi Kinh, Triệu Tập

50.Chương 50 - Hạo Khí, Thiên Ma Vương

51.Chương 51 - Kế Hoạch Chinh Phạt.

52.Chương 52 - Thân Công Báo, Khương Tử Nha.

53.Chương 53 - Trạng Nguyên, Bế Quan, Tứ Hầu Tới.

54.Chương 54 - Cơ Xương Soán Mệnh

55.Chương 55 - Đông Hải, Na Tra

56.Chương 56 - Phá Thần Ấn, Âm Mưu Khai Thủy.

57.Chương 57 - Hải Tàng Phong Ấn, Triều Ca Âm Mưu.

58.Chương 58 - Phá Âm Mưu, Tru Bá Hầu.

59.Chương 59 - Xử Lý, Mưu Đồ.

60.Chương 60 - Đồ Đệ Na Tra, Bắc Hành.

61.Chương 61 - Sư Tộc Đích Mật Cảnh

62.Chương 62 - Sư Tộc Lão Tổ.

63.Chương 63 - Đại Thương Quốc Thú Chí Tôn... Sư

64.Chương 64 - Thu Phục Yêu Tộc (Fix)

65.Chương 65 - Khổng Tuyên

66.Chương 66 - Đáp Ứng, Hồi Trình, Bá Ấp Khảo.

67.Chương 67 - Bá Ấp Khảo, Tử Vi Tinh.

68.Chương 68 - Cơ Xương, Chu Dịch, Khương Tử Nha Dị Động

69.Chương 69 - Hôn Quân Trụ Vương, Hoàng Phi Hổ Phản, Khương Tử Nha Vào Tây.

70.Chương 70 - Tây Kỳ Biến Pháp, Tương Lai Đường Bắc Phạt

71.Chương 71 - Tây Kỳ Bắc Phạt, Phượng Sào.

72.Chương 72 - Phượng Hoàng Lão Mẫu, Đại Chu Quốc Thú.

73.Chương 73 - Cơ Xương Tử, Đại Chu Lập

74.Chương 74 - Tây Chu Phạt Trụ. Công Báo Cản Đường

75.Chương 75 - Tiệt Giáo Thập Thiên Quân.

76.Chương 76 - Thập Tuyệt Trận, Ân Giao, Ân Hồng.

77.Chương 77 - Giới Bài Quan, Tru Tiên Kiếm Trận.

78.Chương 78 - Loạn Chiến, Trụ Vương Ra..

79.Chương 79 - Chiến Loạn, Đế Tuấn Ra.

80.Chương 80 - Tinh Không Đại Chiến, Hồng Quân Thức Tỉnh.

81.Chương 81 - Xóa Thiên Hạ Trí Nhớ, Thương Chu Chiến Tận

82.Chương 82 - Trăm Vạn Năm, Hồng Quân Cục Động, Cơ Cung Niết.

83.Chương 83 - Chu U Vương Và Bao Tự

84.Chương 84 - Cầu Hôn, Chuẩn Bị Đồ Thánh.

85.Chương 85 - Phong Hỏa Khóa Thiên, Đồ Thánh Bắt Đầu.

86.Chương 86 - Chu Dịch Thế Giới, Đại Chu Thiên Đình.

87.Chương 87 - Phong Hỏa Liên Thiên, Đại Chu Hoàng Hậu.

88.Chương 88 - Đế Thánh Liên Minh.

89.Chương 89 - Lại Đến Hải Tàng. Phục Hi Sống Lại

90.Chương 90 - Đại Chiến, Phục Hi Thức Tỉnh.

91.Chương 91 - Phục Hy Vs Đế Tuấn, Cơ Cung Niết.

92.Chương 92 - Bách Gia Chư Tử,tứ Đại Bộ Châu Thiên Đình.

93.Chương 93 - Nghịch Thiên Bắt Đầu (1) Mỗi Bên Tính Toán.

94.Chương 94 - Nghịch Thiên Quyết Chiến (2) Phong Hỏa Loạn Chiến.

95.Chương 95 - Nghịch Thiên Quyết Chiến (3) Vẫn Lạc, Tử Tiêu Cung.

96.Chương 96 - Quần Hùng Trục Lộc, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.

97.Chương 97 - Thỉnh Kinh Đường, Lục Nhĩ Mi Hầu, Đế Tân Trở Lại.

98.Chương 98 - Đệ Tử Tôn Thân, Tôn Ngộ Không Vẫn.

99.Chương 99 - Đế Tân Luân Hồi, Đại Tề Thiên Triều Thập Thất Hoàng Tử.

100.Chương 100 - Xác Nhận Thân Phận, An Dật Cuộc Sống.

101.Chương 101 - Mười Bảy Năm Sau, Thịnh Hội Tới.

102.Chương 102 - Hành Thích, Giết Quý Phi Báo Thù.

103.Chương 103 - Thánh Thượng Triệu Kiến, Đối Thoại.

104.Chương 104 - Tề Thánh Thượng Vẫn, Lên Đường.

105.Chương 105 - Gặp Hành Thích, Tới Bắc Cảnh.

106.Chương 106 - Binh Vây Hoang Thành.

107.Chương 107 - Chiếm Cứ Hoang Thành.

108.Chương 108 - Hoàng Phi Hổ, Ba Năm Chuẩn Bị.

109.Chương 109 - Chinh Chiến, Lập Triều (1)

110.Chương 110 - Chinh Chiến, Lập Quốc (2)

111.Chương 111 - Chuẩn Bị Tấn Thăng Hoàng Triều, Thiên Hạ Tin Tức.

112.Chương 112 - Vưu Hồn Thần Thông.

113.Chương 113 - Đại Ân Hoàng Triều.

114.Chương 114 - Năm Tháng Biến Hóa, Quần Hùng Quật Khởi.

115.Chương 115 - Bắc Cảnh Khai Chiến (1) Văn Trọng

116.Chương 116 - Bắc Cảnh Khai Chiến (2) Thân Công Báo.

117.Chương 117 - Văn Trọng Vs Thân Công Báo.

118.Chương 118 - Thống Nhất Bắc Bộ.

119.Chương 119 - Đại Ân Đế Triều.

120.Chương 120 - Tứ Phương Sứ Thần.

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot