Cover Image

Tử Dương

Giới thiệu:

Đừng bỏ lỡ truyện Tử Dương là siêu phẩm thứ hai của lão Phong Ngự Cửu Thu sau Tàn bạo. Truyện đã được xuất bản thành sách bên TQ hồi T8/2016, có thể thấy được độ hay của nó.

Nói truyện là Tiên hiệp hay cũng được, Lịch sử quân sự cũng có, tình cảm cũng có luôn :) truyện ông Phong Ngự có vài đoạn hơi bi kịch tí nhưng kết thường có hậu các lão yên tâm :)

P/s: đây là bộ truyện hot đầu tiên mình dịch, khó khăn muôn vàn mà mình lại dịch chậm kinh khủng -_- đạo hữu nào có lòng hảo tâm dịch bộ này cùng mình, mình xin chân thành cảm tạ.

D.sách chương

1.Q.1 - Chương 1 - Tân Hôn Đại Hỉ

2.Q.1 - Chương 2 - Khúc Phượng Cầu Hoàng Dang Dở

3.Q.1 - Chương 3 - Sinh Vào Thời Loạn

4.Q.1 - Chương 4 - Toà Thành Chết

5.Q.1 - Chương 5 - Xa Xứ

6.Q.1 - Chương 6 - Thượng Thanh

7.Q.1 - Chương 7 - Người Hồ Ăn Thịt Người

8.Q.1 - Chương 8 - Công Chúa Nước Triệu

9.Q.1 - Chương 9 - Ngàn Dặm Tìm Vợ

10.Q.1 - Chương 10 - Hành Trình Gian Khổ

11.Q.1 - Chương 11 - Trên Đường Gặp Bọn Cướp

12.Q.1 - Chương 12 - Hắc Tam

13.Q.1 - Chương 13 - Hắc Lang Tinh

14.Q.1 - Chương 14 - Đạo Sĩ Và Đầu Bếp

15.Q.1 - Chương 15 - Mới Vào Sơn Môn

16.Q.1 - Chương 16 - Tuyển Chọn Khắc Nghiệt

17.Q.1 - Chương 17 - Trung Hiếu

18.Q.1 - Chương 18 - Giải Thích

19.Q.1 - Chương 19 - Thay Đạo Bào

20.Q.1 - Chương 20 - Độ

21.Q.1 - Chương 21 - Bái Nhập Thượng Thanh Tông

22.Q.1 - Chương 22 - Tắm Rửa

23.Q.1 - Chương 23 - Lão Rùa Giảng Kinh

24.Q.1 - Chương 24 - Thâm Ý Ẩn Giấu

25.Q.1 - Chương 25 - Ngộ

26.Q.1 - Chương 26 - Giảng Kinh Xong

27.Q.1 - Chương 27 - Quán Đỉnh

28.Q.1 - Chương 28 - Phong Thái Của Bậc Đại Đức

29.Q.1 - Chương 29 - Ý

30.Q.1 - Chương 30 - Chân Truyền

31.Q.1 - Chương 61 - Xà Yêu

32.Q.1 - Chương 62 - Phần Mộ Nhà Họ Vương

33.Q.1 - Chương 63 - Ngôi Mộ Không Thể Đào

34.Q.1 - Chương 64 - Linh Chi

35.Q.1 - Chương 65 - Đến Xương Cốt Cũng Chẳng Còn

36.Q.1 - Chương 66 - Triệu Thị Ở Hán Xuyên

37.Q.1 - Chương 67 - Gia Phả Họ Triệu

38.Q.1 - Chương 68 - Bị Truy Nã

39.Q.1 - Chương 69 - Tây Hành

40.Q.1 - Chương 70 - Tiểu Trấn Trong Núi

41.Q.1 - Chương 71 - Nữ Quyến Lưu Vong

42.Q.1 - Chương 72 - Tên Ngốc Không Nhìn Thấy Bảo Vật

43.Q.1 - Chương 73 - Hôn Sự Không Môn Đăng Hộ Đối

44.Q.1 - Chương 74 - Âm Dương Tịnh Thổ

45.Q.1 - Chương 75 - Nữ Đạo Sĩ

46.Q.1 - Chương 76 - Tiểu Đỉnh

47.Q.1 - Chương 77 - Long Hàm Tu

48.Q.1 - Chương 78 - Cô Gái Người Miêu

49.Q.1 - Chương 79 - Sẽ Có Một Nữ Nhi

50.Q.1 - Chương 80 - Lại Lên Núi

51.Q.1 - Chương 81 - Người Thủ Lĩnh

52.Q.1 - Chương 82 - Sum Họp

53.Q.1 - Chương 83 - Dung Luyện Ngũ Hành

54.Q.1 - Chương 84 - Ngoại Đan Bí Thuật

55.Q.1 - Chương 85 - Nhân Vô Thập Toàn

56.Q.1 - Chương 86 - Đặt Nền Móng

57.Q.1 - Chương 87 - Kế Đẩy Lui Quân Địch

58.Q.1 - Chương 88 - Biến Cố

59.Q.1 - Chương 89 - Tâm Ma Ngầm Hiện

60.Q.1 - Chương 90 - Rời Núi

61.Q.1 - Chương 151 - Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Ngừng

62.Q.1 - Chương 152 - Bị Bao Vây

63.Q.1 - Chương 153 - Đồng Môn Lần Lượt Tìm Đến

64.Q.1 - Chương 154 - Tam Tinh Giương Uy

65.Q.1 - Chương 155 - Có Thể Cứu Được Không?

66.Q.1 - Chương 156 - Nhận Định Tình Hình

67.Q.1 - Chương 157 - Hồn Phách Trở Về

68.Q.1 - Chương 158 - Địa Đạo

69.Q.1 - Chương 159 - Tế Đàn Trong Sông

70.Q.1 - Chương 160 - Miêu Tổ Xi Vưu

71.Q.1 - Chương 161 - “Phát Hồ Tâm, Chỉ Vu Lễ”

72.Q.1 - Chương 162 - Hồng Mao Cự Bức (Con Dơi Lớn Lông Đỏ)

73.Q.1 - Chương 163 - Bảy Mươi Chín Tòa Tháp Đá

74.Q.1 - Chương 164 - Bích Thủy Độc Long

75.Q.1 - Chương 165 - Hai Cánh

76.Q.1 - Chương 166 - An Bài Thỏa Đáng

77.Q.1 - Chương 167 - Tự Che Mắt Mình

78.Q.1 - Chương 168 - Phá Hồn

79.Q.1 - Chương 169 - Thạch Chân

80.Q.1 - Chương 170 - Bảo Hổ Lột Da

81.Q.1 - Chương 171 - Ra Bắc

82.Q.1 - Chương 172 - Vào Cung

83.Q.1 - Chương 173 - Lấy Một Địch Tám

84.Q.1 - Chương 174 - Hỏa Xà Thanh Lang

85.Q.1 - Chương 175 - Đại Cục Đã Định

86.Q.1 - Chương 176 - Hộ Quốc Chân Nhân

87.Q.1 - Chương 177 - Nhà Mộ Dung Nước Yên

88.Q.1 - Chương 178 - Đồng Môn Bất Hòa

89.Q.1 - Chương 179 - Tâm Tình Công Chúa

90.Q.1 - Chương 180 - Ta Đánh Ngươi Thì Sao?

91.Q.1 - Chương 181 - Bày Mưu Tính Kế

92.Q.1 - Chương 182 - Trở Lại Vô Lượng Sơn

93.Q.1 - Chương 183 - Hiểu Ra

94.Q.1 - Chương 184 - Đông Chinh

95.Q.1 - Chương 185 - Đến Quân Doanh

96.Q.1 - Chương 186 - Năm Ngàn Phù Chú

97.Q.1 - Chương 187 - Đánh Đau Lưu Thiếu Khanh

98.Q.1 - Chương 188 - Trận Chiến Đầu Tiên

99.Q.1 - Chương 189 - Ai Vì Chủ Nấy

100.Q.1 - Chương 190 - Khổ Đấu

101.Q.1 - Chương 191 - Sát Sinh Ngàn Vạn

102.Q.1 - Chương 192 - Hắc Thử Tinh Kỳ Quái

103.Q.1 - Chương 193 - Siêu Độ Vong Hồn

104.Q.1 - Chương 194 - Đại Quân Xuất Phát

105.Q.1 - Chương 195 - Ban Tên Cho

106.Q.1 - Chương 196 - Bầy Chuột Đánh Tới

107.Q.1 - Chương 197 - Hỏa Trận

108.Q.1 - Chương 198 - Kình Địch

109.Q.1 - Chương 199 - Ngụy Phách Thiên

110.Q.1 - Chương 200 - Lời Mời Của Chồn

111.Q.1 - Chương 201 - Miếu Sơn Thần

112.Q.1 - Chương 202 - Thu Hoạch

113.Q.1 - Chương 203 - Lăng Mộ Trăm Dặm

114.Q.1 - Chương 204 - Ngụy Vương Tào Tháo

115.Q.1 - Chương 205 - Phá Thành

116.Q.1 - Chương 207 - Giấu Diếm Lương Thực

117.Q.1 - Chương 208 - Mộ Dung Hồng Trang

118.Q.1 - Chương 209 - Đỉa Răng Nhọn

119.Q.1 - Chương 210 - Dứt Người Vào Nam

120.Q.1 - Chương 211 - Đường Lui Đứt

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot