Cover Image

Tử Dương

Giới thiệu:

Đừng bỏ lỡ truyện Tử Dương là siêu phẩm thứ hai của lão Phong Ngự Cửu Thu sau Tàn bạo. Truyện đã được xuất bản thành sách bên TQ hồi T8/2016, có thể thấy được độ hay của nó.

Nói truyện là Tiên hiệp hay cũng được, Lịch sử quân sự cũng có, tình cảm cũng có luôn :) truyện ông Phong Ngự có vài đoạn hơi bi kịch tí nhưng kết thường có hậu các lão yên tâm :)

P/s: đây là bộ truyện hot đầu tiên mình dịch, khó khăn muôn vàn mà mình lại dịch chậm kinh khủng -_- đạo hữu nào có lòng hảo tâm dịch bộ này cùng mình, mình xin chân thành cảm tạ.

D.sách chương

121.Q.1 - Chương 212 - Cương Thi Làm Dược.

122.Q.1 - Chương 213 - Mười Trọng Tội

123.Q.1 - Chương 214 - Hoàng Y Lang

124.Q.1 - Chương 215 - Tư Thế Ngủ Chết Người

125.Q.1 - Chương 216 - Không Phải Quỷ Không Phải Yêu

126.Q.1 - Chương 217 - Quỷ Dị Tái Hiện

127.Q.1 - Chương 218 - Thi Thể Long Phượng

128.Q.1 - Chương 219 - Tiên Gia Ngũ Phẩm

129.Q.1 - Chương 220 - Hoàng Tam Thái Gia

130.Q.1 - Chương 221 - Bảy Ngày Nhàn Rỗi

131.Q.1 - Chương 222 - Đêm Gặp Ở Thôn Hoang Vắng

132.Q.1 - Chương 223 - Không Có Đường Lui

133.Q.1 - Chương 224 - Huyết Chiến

134.Q.1 - Chương 225 - Một Trận Sinh Tử

135.Q.1 - Chương 226 - Khắc Phục Hậu Quả

136.Q.1 - Chương 227 - Ban Hôn

137.Q.1 - Chương 228 - A Cửu Và Thạch Chân

138.Q.1 - Chương 229 - Đoàn Tụ Ngắn Ngủi

139.Q.1 - Chương 230 - Hai Cánh

140.Q.1 - Chương 231 - Tứ Tượng Sát Trận

141.Q.1 - Chương 232 - Vây Khốn

142.Q.1 - Chương 233 - Thi Thể Thối Rữa

143.Q.1 - Chương 234 - Vung Đậu Thành Binh

144.Q.1 - Chương 235 - Một Cái Ô

145.Q.1 - Chương 236 - Đại Chiến Buông Xuống

146.Q.1 - Chương 237 - Một Đêm Cuối Cùng

147.Q.1 - Chương 238 - Tin Mừng

148.Q.1 - Chương 239 - Thảm Bại

149.Q.1 - Chương 240 - Tuyệt Cảnh

150.Q.1 - Chương 241 - Bạn Cũ Hắc Tam

151.Q.1 - Chương 242 - Lão Ngũ Biết Bay

152.Q.1 - Chương 243 - Người Phụ Nữ Thông Minh

153.Q.1 - Chương 244 - Thành Sự Rút Lui

154.Q.1 - Chương 245 - Ban Chiếu Chỉ

155.Q.1 - Chương 246 - Chuyện Nhỏ

156.Q.1 - Chương 247 - Xây Đạo Quán

157.Q.1 - Chương 248 - Lai Lịch Của A Cửu

158.Q.1 - Chương 249 - Thượng Thanh Quan

159.Q.1 - Chương 250 - Vĩnh Sinh Chi Địa

160.Q.1 - Chương 251 - Lăng Mộ Vũ Vương

161.Q.1 - Chương 252 - Chinh Tây Tiên Phong

162.Q.1 - Chương 253 - Phá Cửa Vào Lăng

163.Q.1 - Chương 254 - Ôn Hầu Lã Bố

164.Q.1 - Chương 255 - Lấy Ngắn Đánh Dài

165.Q.1 - Chương 256 - Hồn Phách Không Đầy Đủ

166.Q.1 - Chương 257 - Hộ Vệ Thủ Lăng

167.Q.1 - Chương 258 - Tỉnh Ngộ

168.Q.1 - Chương 259 - Cầu Viện

169.Q.1 - Chương 260 - Điều Động Lao Dịch

170.Q.1 - Chương 261 - Vạn Dân Đào Lăng

171.Q.1 - Chương 262 - Chủ Mộ Thất

172.Q.1 - Chương 263 - Kim Chuyên Ngọc Ngõa

173.Q.1 - Chương 264 - Cây Nấm Màu Vàng

174.Q.1 - Chương 265 - Rời Khỏi Bất Hàm Sơn

175.Q.1 - Chương 266 - Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Triêu Phùng

176.Q.1 - Chương 267 - Vượt Qua Lôi Trì

177.Q.1 - Chương 268 - Thiên Địa Ngăn Cách

178.Q.1 - Chương 269 - Không Quên Bổn Phận Của Đạo Nhân

179.Q.1 - Chương 270 - Cửu Long Đỉnh

180.Q.1 - Chương 271 - Ba Hoa Khoác Lác

181.Q.1 - Chương 272 - Sơn Vũ Dục Lai

182.Q.1 - Chương 273 - Ngọc Thanh Tông Hỏi Tội

183.Q.1 - Chương 274 - Cưỡi Dơi Bay Về Đông Nam

184.Q.1 - Chương 275 - Cắn Chết Hạc Xám

185.Q.1 - Chương 276 - Chia Binh Hai Đường

186.Q.1 - Chương 277 - Tính Toán Chu Toàn

187.Q.1 - Chương 278 - Mười Lăm Nơi Nữa

188.Q.1 - Chương 279 - Chuyển Biến Xấu

189.Q.1 - Chương 280 - Yêu Long Sắp Hiện

190.Q.1 - Chương 281 - Giết Chóc Bắt Đầu

191.Q.1 - Chương 282 - Đuổi Tận Giết Tuyệt

192.Q.1 - Chương 283 - Thiên Lang Hào Vô Địch

193.Q.1 - Chương 284 - Môi Tinh Cao Chiếu

194.Q.1 - Chương 285 - Lão Đạo Thái Thanh Tông

195.Q.1 - Chương 286 - Mang Ngọc Mắc Tội

196.Q.1 - Chương 287 - Ni Cô Khả Nghi

197.Q.1 - Chương 288 - Tam Tinh Hội Tụ

198.Q.1 - Chương 289 - Càng Lún Càng Sâu

199.Q.1 - Chương 290 - Thế Sự Vô Thường

200.Q.1 - Chương 291 - Ngọc Hành Vẫn Lạc

201.Q.1 - Chương 292 - Tàn Sát Lẫn Nhau

202.Q.1 - Chương 293 - Truy Đuổi

203.Q.1 - Chương 294 - Đuổi Riết Không Buông

204.Q.1 - Chương 295 - Đi Tới Lâm Tây

205.Q.1 - Chương 296 - Huyết Chiến Trên Bầu Trời

206.Q.1 - Chương 297 - Lão Ngũ Hiển Uy

207.Q.1 - Chương 298 - Đã Sớm Định Trước

208.Q.1 - Chương 299 - Trên Đỉnh Cửu Châu

209.Q.1 - Chương 300 - Tìm Được A Cửu

210.Q.1 - Chương 301 - Giam Cầm Trên Núi Tuyết

211.Q.1 - Chương 302 - Bình Chướng Linh Khí

212.Q.1 - Chương 303 - Thiên Lôi Truyền Tin

213.Q.1 - Chương 304 - Kỳ Ngộ Trên Núi Thái Ất

214.Q.1 - Chương 305 - Tiên Nhân Lệ

215.Q.1 - Chương 306 - Một Nửa Thầy

216.Q.1 - Chương 307 - Ăn Ý

217.Q.1 - Chương 308 - Thú Y

218.Q.1 - Chương 309 - Luận Võ

219.Q.1 - Chương 310 - Ba Việc Khó

220.Q.1 - Chương 311 - Độc Ác

221.Q.1 - Chương 312 - Tế Rượu

222.Q.1 - Chương 313 - Nhỏ Máu Tìm Rồng

223.Q.1 - Chương 314 - Khoét Xương Lấy Tuỷ

224.Q.1 - Chương 315 - Ra Biển

225.Q.1 - Chương 316 - Người May Mắn Sống Sót

226.Q.1 - Chương 317 - Ngư Long

227.Q.1 - Chương 318 - Ăn Trộm Trên Tiên Đảo

228.Q.1 - Chương 319 - Khách Chiếm Nhà Chủ

229.Q.1 - Chương 320 - Hà Thủ Ô Vạn Năm

230.Q.1 - Chương 321 - Người Chim

231.Q.1 - Chương 322 - Dạ Hành Nữ

232.Q.1 - Chương 323 - Vạn Thọ Sơn

233.Q.1 - Chương 324 - Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn

234.Q.1 - Chương 325 - Điệu Hổ Ly Sơn

235.Q.1 - Chương 326 - Cướp Đoạt Công Khai

236.Q.1 - Chương 327 - Cô Đơn Giữa Biển Khơi

237.Q.1 - Chương 328 - Nguyên Thần Báo Mộng

238.Q.1 - Chương 329 - Long Nữ

239.Q.1 - Chương 330 - Ngao Chước

240.Q.1 - Chương 331 - Nhược Trần

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot