Cover Image

Tử Dương

Giới thiệu:

Đừng bỏ lỡ truyện Tử Dương là siêu phẩm thứ hai của lão Phong Ngự Cửu Thu sau Tàn bạo. Truyện đã được xuất bản thành sách bên TQ hồi T8/2016, có thể thấy được độ hay của nó.

Nói truyện là Tiên hiệp hay cũng được, Lịch sử quân sự cũng có, tình cảm cũng có luôn :) truyện ông Phong Ngự có vài đoạn hơi bi kịch tí nhưng kết thường có hậu các lão yên tâm :)

P/s: đây là bộ truyện hot đầu tiên mình dịch, khó khăn muôn vàn mà mình lại dịch chậm kinh khủng -_- đạo hữu nào có lòng hảo tâm dịch bộ này cùng mình, mình xin chân thành cảm tạ.

D.sách chương

241.Q.1 - Chương 332 - Thủy Lục Đạo Tràng

242.Q.1 - Chương 333 - Tặng Áo Lông

243.Q.1 - Chương 334 - Thiên Ý Là Gì?

244.Q.1 - Chương 335 - Không Phá Thì Không Thể Lập

245.Q.1 - Chương 336 - Ổn Định Cuộc Sống

246.Q.1 - Chương 337 - Bắt Thằn Lằn

247.Q.1 - Chương 338 - Trên Tuyết Sơn

248.Q.1 - Chương 339 - Vắt Óc Suy Nghĩ

249.Q.1 - Chương 340 - Bắc Đẩu Và Nam Đẩu

250.Q.1 - Chương 341 - Vĩnh Viễn Không Rời

251.Q.1 - Chương 342 - Sinh Từ

252.Q.1 - Chương 343 - Bước Tiến Đầu Tiên

253.Q.1 - Chương 344 - Yêu Vật Tàn Phá

254.Q.1 - Chương 345 - Ngộ Đạo

255.Q.1 - Chương 346 - Chửi Thề

256.Q.1 - Chương 347 - Là Phúc Hay Họa

257.Q.1 - Chương 348 - Đàn Bà Trả Thù

258.Q.1 - Chương 349 - Vài Lần

259.Q.1 - Chương 350 - Phút Chia Ly

260.Q.1 - Chương 351 - A Cửu Phi Thăng

261.Q.1 - Chương 352 - Tìm Tới Cửa

262.Q.1 - Chương 353 - Nội Đan Thần Kỳ

263.Q.1 - Chương 354 - Người Hán Và Người Hồ

264.Q.1 - Chương 355 - Phiên Tăng Trăm Tuổi

265.Q.1 - Chương 356 - Trung Tây Đấu Pháp

266.Q.1 - Chương 357 - Gọi Từng Người Một Tới

267.Q.1 - Chương 358 - Nhân Tính

268.Q.1 - Chương 359 - Bờ Đông Hải

269.Q.1 - Chương 361 - Long Tộc Xích Mộc

270.Q.1 - Chương 362 - Suy Đoán

271.Q.1 - Chương 363 - Thánh Vật Thăng Thiên

272.Q.1 - Chương 364 - Tai Họa Tới Bất Ngờ

273.Q.1 - Chương 365 - Long Tộc Lên Bờ

274.Q.1 - Chương 366 - Tam Long Đông Hải

275.Q.1 - Chương 367 - Quên Mình Vì Người Khác

276.Q.1 - Chương 368 - Thủy Quái

277.Q.1 - Chương 369 - Vượt Gấp

278.Q.1 - Chương 370 - Đến Kiến Khang

279.Q.1 - Chương 371 - Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

280.Q.1 - Chương 372 - Nội Đan Toan Nghê

281.Q.1 - Chương 373 - Trong Họa Có Phúc

282.Q.1 - Chương 374 - Gặp Lại Thiên Ninh Am

283.Q.1 - Chương 375 - Cứu Chữa Trương Động Chi

284.Q.1 - Chương 376 - Một Tay Che Trời

285.Q.1 - Chương 377 - Nước Tấn Lâm Nguy

286.Q.1 - Chương 378 - Trảo Hoàng Phi Điện

287.Q.1 - Chương 379 - Đền Tội

288.Q.1 - Chương 380 - Căn Dặn

289.Q.1 - Chương 381 - Thầy Trò

290.Q.1 - Chương 382 - Hành Tẩu Bốn Phương

291.Q.1 - Chương 383 - Bài Học Đầu Tiên

292.Q.1 - Chương 384 - Sư Phụ Lợi Hại

293.Q.1 - Chương 385 - Phân Chia Ruộng Đất

294.Q.1 - Chương 386 - Người Câm

295.Q.1 - Chương 387 - Bình Yên Ngắn Ngủi

296.Q.1 - Chương 388 - Âm Phủ Báo Tin

297.Q.1 - Chương 389 - Tu Vi Địa Tiên

298.Q.1 - Chương 390 - Yên Bình Trước Tận Thế

299.Q.1 - Chương 391 - Tận Thế Giáng Xuống

300.Q.1 - Chương 392 - Khơi Thông Dẫn Nước

301.Q.1 - Chương 393 - Điệu Hổ Ly Sơn

302.Q.1 - Chương 394 - Thạch Thanh Bị Giết

303.Q.1 - Chương 395 - Thẩm Quan Thanh

304.Q.1 - Chương 396 - Pháp Khí Trấn Yêu

305.Q.1 - Chương 397 - Quỷ Đỉnh

306.Q.1 - Chương 398 - Đồ Vật Từ Âm Phủ

307.Q.1 - Chương 399 - Mài Tâm Luyện Tính

308.Q.1 - Chương 400 - Hộp Sắt

309.Q.1 - Chương 401 - Xử Trí Ổn Thỏa

310.Q.1 - Chương 402 - Long Tộc Tấn Công

311.Q.1 - Chương 403 - Xem Chiến

312.Q.1 - Chương 404 - Gặp Lại Kẻ Thù

313.Q.1 - Chương 405 - Cao Thủ Giao Đấu

314.Q.1 - Chương 315 - Ra Biển

315.Q.1 - Chương 406 - Đánh Bại Ngao Thuật

316.Q.1 - Chương 316 - Người May Mắn Sống Sót

317.Q.1 - Chương 317 - Ngư Long

318.Q.1 - Chương 318 - Ăn Trộm Trên Tiên Đảo

319.Q.1 - Chương 319 - Khách Chiếm Nhà Chủ

320.Q.1 - Chương 320 - Hà Thủ Ô Vạn Năm

321.Q.1 - Chương 321 - Người Chim

322.Q.1 - Chương 322 - Dạ Hành Nữ

323.Q.1 - Chương 323 - Vạn Thọ Sơn

324.Q.1 - Chương 324 - Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn

325.Q.1 - Chương 325 - Điệu Hổ Ly Sơn

326.Q.1 - Chương 326 - Cướp Đoạt Công Khai

327.Q.1 - Chương 327 - Cô Đơn Giữa Biển Khơi

328.Q.1 - Chương 328 - Nguyên Thần Báo Mộng

329.Q.1 - Chương 329 - Long Nữ

330.Q.1 - Chương 330 - Ngao Chước

331.Q.1 - Chương 331 - Nhược Trần

332.Q.1 - Chương 332 - Thủy Lục Đạo Tràng

333.Q.1 - Chương 333 - Tặng Áo Lông

334.Q.1 - Chương 334 - Thiên Ý Là Gì?

335.Q.1 - Chương 335 - Không Phá Thì Không Thể Lập

336.Q.1 - Chương 336 - Ổn Định Cuộc Sống

337.Q.1 - Chương 337 - Bắt Thằn Lằn

338.Q.1 - Chương 338 - Trên Tuyết Sơn

339.Q.1 - Chương 339 - Vắt Óc Suy Nghĩ

340.Q.1 - Chương 340 - Bắc Đẩu Và Nam Đẩu

341.Q.1 - Chương 341 - Vĩnh Viễn Không Rời

342.Q.1 - Chương 342 - Sinh Từ

343.Q.1 - Chương 343 - Bước Tiến Đầu Tiên

344.Q.1 - Chương 344 - Yêu Vật Tàn Phá

345.Q.1 - Chương 345 - Ngộ Đạo

346.Q.1 - Chương 346 - Chửi Thề

347.Q.1 - Chương 347 - Là Phúc Hay Họa

348.Q.1 - Chương 348 - Đàn Bà Trả Thù

349.Q.1 - Chương 349 - Vài Lần

350.Q.1 - Chương 350 - Phút Chia Ly

351.Q.1 - Chương 351 - A Cửu Phi Thăng

352.Q.1 - Chương 352 - Tìm Tới Cửa

353.Q.1 - Chương 353 - Nội Đan Thần Kỳ

354.Q.1 - Chương 354 - Người Hán Và Người Hồ

355.Q.1 - Chương 355 - Phiên Tăng Trăm Tuổi

356.Q.1 - Chương 356 - Trung Tây Đấu Pháp

357.Q.1 - Chương 357 - Gọi Từng Người Một Tới

358.Q.1 - Chương 358 - Nhân Tính

359.Q.1 - Chương 359 - Bờ Đông Hải

360.Q.1 - Chương 361 - Long Tộc Xích Mộc

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot