Cover Image

Tử Dương

Giới thiệu:

Đừng bỏ lỡ truyện Tử Dương là siêu phẩm thứ hai của lão Phong Ngự Cửu Thu sau Tàn bạo. Truyện đã được xuất bản thành sách bên TQ hồi T8/2016, có thể thấy được độ hay của nó.

Nói truyện là Tiên hiệp hay cũng được, Lịch sử quân sự cũng có, tình cảm cũng có luôn :) truyện ông Phong Ngự có vài đoạn hơi bi kịch tí nhưng kết thường có hậu các lão yên tâm :)

P/s: đây là bộ truyện hot đầu tiên mình dịch, khó khăn muôn vàn mà mình lại dịch chậm kinh khủng -_- đạo hữu nào có lòng hảo tâm dịch bộ này cùng mình, mình xin chân thành cảm tạ.

D.sách chương

361.Q.1 - Chương 362 - Suy Đoán

362.Q.1 - Chương 363 - Thánh Vật Thăng Thiên

363.Q.1 - Chương 364 - Tai Họa Tới Bất Ngờ

364.Q.1 - Chương 365 - Long Tộc Lên Bờ

365.Q.1 - Chương 366 - Tam Long Đông Hải

366.Q.1 - Chương 367 - Quên Mình Vì Người Khác

367.Q.1 - Chương 368 - Thủy Quái

368.Q.1 - Chương 369 - Vượt Gấp

369.Q.1 - Chương 370 - Đến Kiến Khang

370.Q.1 - Chương 371 - Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

371.Q.1 - Chương 372 - Nội Đan Toan Nghê

372.Q.1 - Chương 373 - Trong Họa Có Phúc

373.Q.1 - Chương 374 - Gặp Lại Thiên Ninh Am

374.Q.1 - Chương 375 - Cứu Chữa Trương Động Chi

375.Q.1 - Chương 376 - Một Tay Che Trời

376.Q.1 - Chương 377 - Nước Tấn Lâm Nguy

377.Q.1 - Chương 378 - Trảo Hoàng Phi Điện

378.Q.1 - Chương 379 - Đền Tội

379.Q.1 - Chương 380 - Căn Dặn

380.Q.1 - Chương 381 - Thầy Trò

381.Q.1 - Chương 382 - Hành Tẩu Bốn Phương

382.Q.1 - Chương 383 - Bài Học Đầu Tiên

383.Q.1 - Chương 384 - Sư Phụ Lợi Hại

384.Q.1 - Chương 385 - Phân Chia Ruộng Đất

385.Q.1 - Chương 386 - Người Câm

386.Q.1 - Chương 387 - Bình Yên Ngắn Ngủi

387.Q.1 - Chương 388 - Âm Phủ Báo Tin

388.Q.1 - Chương 389 - Tu Vi Địa Tiên

389.Q.1 - Chương 390 - Yên Bình Trước Tận Thế

390.Q.1 - Chương 391 - Tận Thế Giáng Xuống

391.Q.1 - Chương 392 - Khơi Thông Dẫn Nước

392.Q.1 - Chương 393 - Điệu Hổ Ly Sơn

393.Q.1 - Chương 394 - Thạch Thanh Bị Giết

394.Q.1 - Chương 395 - Thẩm Quan Thanh

395.Q.1 - Chương 396 - Pháp Khí Trấn Yêu

396.Q.1 - Chương 397 - Quỷ Đỉnh

397.Q.1 - Chương 398 - Đồ Vật Từ Âm Phủ

398.Q.1 - Chương 399 - Mài Tâm Luyện Tính

399.Q.1 - Chương 400 - Hộp Sắt

400.Q.1 - Chương 401 - Xử Trí Ổn Thỏa

401.Q.1 - Chương 402 - Long Tộc Tấn Công

402.Q.1 - Chương 403 - Xem Chiến

403.Q.1 - Chương 404 - Gặp Lại Kẻ Thù

404.Q.1 - Chương 405 - Cao Thủ Giao Đấu

405.Q.1 - Chương 406 - Đánh Bại Ngao Thuật

406.Q.1 - Chương 407 - Dân Tộc Không Mạnh Mẽ, Tự Khắc Sẽ Diệt Vong

407.Q.1 - Chương 408 - Thả Đi

408.Q.1 - Chương 408 - Thả Đi

409.Q.1 - Chương 409 - Người Chết Oan

410.Q.1 - Chương 410 - Yêu Quái Hòa Thượng

411.Q.1 - Chương 411 - Con Quạ Đen Thần Bí

412.Q.1 - Chương 412 - Theo Dấu Quạ Đen

413.Q.1 - Chương 413 - Cô Gái Tóc Đỏ

414.Q.1 - Chương 414 - Nam Hải Lên Bờ

415.Q.1 - Chương 415 - Con Trai Của Bồ Hùng

416.Q.1 - Chương 416 - Tàn Sát

Mới cập nhật

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Tiên Môn

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Đỉnh Luyện Thần Ma

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Hot